MENY

3,5 millioner kroner fra Norges forskningsråd til Trygve Husveg

Doktorgradsstipendiat Trygve Husveg, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS, har fått 3,5 millioner kroner fra Norges forskningsråd til utvikling av en syklonisk ventil.

Tildelingen er et resultat av doktorgradsarbeidet til Husveg som startet i april 2002 og som har kostet ca. 3 millioner kroner. Dette arbeidet har i sin helhet blitt finansiert av Total E&P Norge AS.
Doktorgradsprosjektet hadde som mål å finne bedre og mer miljøvennlige metoder for rensing av produsert vann; vann som produseres i forbindelse med oljeproduksjon. Produsert vann inneholder blant annet olje og må derfor renses før det slippes i havet.


Torleiv Bilstad, t.v., og Trygve Husveg med den sykloniske ventilen.


Husveg oppholdt seg et år på Totals hovedforskningssenter i Pau i Frankrike for å optimalisere operasjonell kontroll av hydrosykloner, som brukes for å rense produsert vann. For 2 1/2 år siden, i etterkant av dette oppholdet, lanserte Husveg en ide om å bruke sykloner på en ny måte som ventiler. Målet var å redusere sammenblanding av fluidfaser, som er et kjent problem i vanlige ventiler.
Total tente på denne ideen. For å teste potensialet av sykloniske ventiler ble det derfor bygget en testrigg ved mekanisk avdeling på UiS, og Husveg fikk også midler av Total til forlengelse av stipendiatet.

Lovende
- Resultatene fra testriggen er meget lovende, sier Trygve Husveg. En syklonventil vil i betydelig grad kunne øke olje-vann separasjonen i et prosessanlegg. I testriggen på UiS ble det gjort forsøk med sykloniske ventiler på kunstig produksjonsvann. Nå viser forsøkene at potensialet ved slike ventiler er stort. Denne teknologien vil kunne gi økt oljeutvinning, lavere produksjonskostnader og også redusert miljøpåvirkning.

- Siden desember i fjor har vi utført en feasibility-study som har vært støttet av oljeselskapene ConocoPhillips, Shell og Statoil, sier Trygve Husveg. Dette prosjektet ble avsluttet i mai med positive resultater. Nå er det lagt en plan for videre utvikling av prosjektet med en varighet på 30 måneder. I tillegg til midlene fra Norges forskningsråd har vi fått støtte fra ConocoPhillips på 2 millioner kroner og har fått tilsagn om det samme fra Shell. Det jobbes i disse dager med å få ytterliggere et oljeselskap på banen .

Fisher
Husveg var nylig sammen med konsulent Svein Tore Sivertsen, Rogaland kunnskapspark, i USA for å presentere prosjektet for verdens største kontrollventilleverandør Fisher i Iowa..

- Fisher ønsker nå å delta i prosjektet med en innsats tilsvarende to millioner kroner, sier Trygve Husveg. Når en kontrakt med Fisher er signert er vi nær ved å få fullfinansiert prosjektet, som har en budsjettramme på 12 millioner kroner. Det er fantastisk at en ventilleverandør nå involverer seg, og dette er også helt nødvendig for å kjøre prosjektet videre.

Typhonix
I forbindelse med prosjektet har Husveg etablert et kommersielt selskap, Typhonix . Den sykloniske ventilen har fått navnet Typhoon Valve. Prekubator har en stor eierandel i selskapet sammen med Husveg.

- Prekubator har vært alfa og omega for prosjektet så langt, sier Husveg.

- Det endelige målet ved det forestående prosjektet er å teste en fullskala ventil under reelle forhold i et testanlegg på land.

Patent
Husveg har levert to søknader om patent. Den ene omhandler den sykloniske ventilen mens den andre omhandler en strømningsregulator til hydrosykloner generelt.

- Dette er utvikling av teknologi som kan forbedre separasjonsprosesser offshore, sier Husveg På sikt er målet å etablere en lokal produksjonsbedrift basert på denne teknologien.

- Det er meningen at dette prosjektet kan være utgangspunkt for studentarbeider og hovedoppgaver, sier professor Torleiv Bilstad, som er veileder for Husveg. Vi jobber også for å få en eller flere stipendiater/post doc-stillinger knyttet til arbeidet. Dette utviklingsprosjektet vil være med på å styrke det miljøteknologiske miljøet på UiS.