MENY

3 millioner til samarbeidsprosjekt med Arkangelsk

Universitetet i Stavanger ved Institutt for petroleumsteknologi, har fått tre millioner kroner fra Senter for internasjonalisering og høyere utdanning (SIU) til et samarbeidsprosjekt med Arkangelsk State Technical University (ASTU).

Prosjektet inngår i Norads Russia Program som har en tildelingsramme på 42 millioner kroner fordelt på 15 prosjekter.

- I programmet inngår opptrening og oppgradering av russiske professorer og studieprogram som er knyttet til offshoreteknologi, sier administrativ leder Terje Frøiland på Institutt for petroleumsteknologi.

- Det innebærer at de russiske professorene spesielt skal studere våre studieprogrammer på UiS og se på våre undervisningsmetoder medsærlig vekt på hvordan laboratoriekurs er integrert i de ulike studieemnene. I prosjektet inngår også oppbygging av laboratorier på ASTU, utvikling av manualer og kompendier til bruk i laboratoriekurs.

- I praksis betyr dette at russiske professorervil ha flere hospitantopphold på UiS.

Prosjektet forutsetter tilleggsfinansiering fra industrien for å bygge opp laboratorier på ASTU. Disse midlene vil vi søke industrien om i løpet av kort tid.

Prosjektet har en totalramme på ni millioner fordelt på fireårsperioden 2007-2011.

I prosjektet inngår også utdanning av fire grupper russiske studenter i spesialiseringen offshore petroleum field development.

- Betydningen av denne avtalen?

- Dette er et nytt element i vårt økende engasjement med fokus på Barents-regionen,  sier instituttleder Svein M. Skjæveland, og den underliggende motivasjonen er at vår forskning og undervisning skal være relevant der fremtiden er. Barents-regionen er et område der vi må være plass. Forutsetningen for at det skal skje er at vi etablerer gode relasjoner og partnerskap med Russland på ulike måter.

Samarbeidsavtale 2006

Universitetet i Stavanger og StatoilHydro inngikk høsten 2006 en fire-årig samarbeidsavtale med Arkangelsk State Technical University (ASTU). Avtalen er i sin helhet betalt av StatoilHydro. Innholdet i avtalen er at UiS gir undervisning i oil and gas offshore development and operation tilsvarende et norsk masterprogram.

Avtalen innebærer at forelesere fra UiS underviser i åtte studieemner ved ASTU i løpet av de tre første semestrene, i tillegg til veiledning av masteroppgaver fjerde semester. Dette gjøres for to studentkull, muligens utvidet til et tredje kull Etter dette er det forutsetningen at de russiske professorene er i stand til å drive disse kursene uten medvirkning fra UiS.