MENY

30 millioner kroner i forskningsstøtte til IRIS/UiS-prosjekt

UiS/IRIS har fått tildelt 20 millioner kroner fra Norges forskningsråd fra Petromaks-programmet og 10 millioner fra Statoil og Gassco, for en periode på fem år til et prosjekt om regularitet og leveringsevne for det norske gasstransportsystemet.

- Dette er et stort og viktig prosjekt, sier professor Terje Aven, UiS, som er leder for prosjektet. Sammen med forskere fra Universitetet i Bergen, NTNU, SINTEF, Statoil, Gassco og CognIT, skal UiS og IRIS utvikle metoder for å kunne optimalisere regulariteten og leveringsevnen for det norske gassproduksjons- og transportsystemet.

- Gevinstpotensialet er stort. Dersom prosjektet klarer å bidra til noen få prosents økning i regulariteten av gasseksporten, vil verdien være i størrelsesorden flere milliarder kroner.

- Prosjektet skal forsøke å fylle det gapet som er mellom eksisterende metoder og de fremtidige behov som har oppstått som følge av liberaliseringen og integrasjonen av det europeiske energimarkedet.

- Spesielt vil prosjektet forbedre prediksjonene av leveringsevnen av produksjons- og transportsystemet ved å ta hensyn til rørledningsflyt og –trykk, aldring, vedlikehold og andre operasjonelle forhold. Det er en målsetting å bidra til en optimal planlegging og drift av systemet, i forhold til kapasitetsutnyttelse, vedlikehold og fremtidige investeringer når det gjelder infrastruktur, sier Terje Aven.

I alt seks dr.gradsstipendiatstillinger er planlagt i prosjektet, hvorav to ved UiS.