MENY

30 millioner til IT-forskning på UiS

De neste åtte årene skal Lyse støtte Universitetet i Stavanger (UiS) med 30 millioner kroner. Midlene skal bidra til en langsiktig oppbygging av UiS innen forskning på datateknologi.

UiS har ambisjon om å bli et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø innenfor informasjonsteknologi (IKT). Høy forskningskvalitet skal kombineres med å søke løsninger på relevante problemstillinger der forskning på smarte IT-løsninger og effektive energisystemer er viktige tema.

En ny programavtale ble fredag 23. januar undertegnet mellom Lyse og UiS for å støtte opp om ambisjonen. Avtalen skal også legge til rette for å utdanne forskere som kan bidra til å etablere ny teknologisk virksomhet i Stavanger-regionen.

– Informasjonsteknologi er ett av utviklingsområdene til UiS, og denne avtalen er derfor av stor verdi for oss. Våre fagmiljø innen Big Data, smartteknologi og bærekraftig energi vil få et godt løft, sier Per Ramvi, spesialrådgiver ved forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiS.

Avtalen ble undertegnet av Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse, og rektor ved UiS, Marit Boyesen.

Glade og stolte
–  Dette er noe vi virkelig vil. Det er viktig for regionen å ha et godt universitet som kan skape ny kompetanse for å møte utfordringene i årene som kommer. Vi er både glade og stolte over å kunne gi til UiS, sier Eimund Nygaard.

På vegne av UiS og fagmiljøet kvitterte Rektor Marit Boyesen med å si at universitetet er takknemlig for å ha Lyse som støttespiller.

–  Dette gir oss både langsiktighet i vår satsning på IKT og bedrer våre muligheter i forskningskonkurransen når vi søker midler fra Forskningsrådet og EU, sier Boyesen.

Datateknologi og digitale tjenester
Universitetet ønsker å bygge opp spisskompetanse innenfor datateknologi og digitale tjenester, som fellesnevner mot flere bransjer. Forskning på data innen energi og energieffektivitet, digitale tjenester og velferdsteknologi vil kunne gi muligheter til å utvikle samspill med nye aktører i regionen.

– Lyse er med som bidragsyter fordi forskning fra UiS gir oss tilgang på kunnskap når vi skal utvikle teknologi og nye løsninger. Vi trenger et sterkt fagmiljø som vi kan jobbe sammen med i utviklingsprosjekter, sier Eirik Gundegjerde, konserndirektør forretningsutvikling i Lyse. 

Programavtalen har som mål å skape et tett og tverrfaglig samarbeid mellom UiS, IRIS og Prekubator Technology Transfer Office (TTO), samt med regionale aktører som kommunene, Stavanger Universitetssykehus, SAFER, IBM, Green Mountain Datacenter, Lærdal Medical m.fl.

Smart og bærekraftig
Avtalen legger til rette for IT-satsing på to hovedområder:

  • Smarte byer, digitale tjenester og velferdsløsninger
  • Bærekraftig smart energi

Området «smarte byer, digitale tjenester og velferdsløsninger» vil dreie seg om forskning og kompetanseheving for blant annet å utvikle smart infrastruktur for morgendagens byer.

Området «smart energi» innebærer forskning og kompetanseheving for å utvikle bærekraftige løsninger for energibruk og energieffektivitet.

Programmet innebærer også bygging av et nytt datalaboratorium som kan brukes til håndtering av store datamengder og utvikling av relevante sikkerhetsmekanismer og dataanalyse.

Slik skal pengene brukes:

  • midler til kompetanseoppbygging og rekruttering på relevante områder
  • bidrag til infrastruktur, datalaboratorium og testfasiliteter
  • delfinansiering og deltakelse i større forskningsprogram i Forskningsrådet og EU


Les også: Stavanger blir fyrtårn for Europas smarte byer

Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse, og rektor ved UiS, Marit Boyesen, tar hver andre i hånden. MILLIONAVTALE: Rektor Marit Boyesen er takknemlig for å ha en langsiktig og strategisk støttespiller som Lyse. Her takker hun konserndirektør Eimund Nygaard i Lyse for avtalen. Foto: Asbjørn Jensen