MENY

30 studieplasser og en stipendiatstilling til UiS

Regjeringen har i dag tildelt nye studieplasser innen IKT og rekrutteringsstillinger. I tildelingen får UiS 30 studieplasser og en stipendiatstilling.

Studieplassene kommer med føring fra regjeringen om at utdanningsinstitusjonene særlig skal prioritere IKT-sikkerhet. Totalt fordeler regjeringen 500 nye studieplasser til IKT-utdanning. Samtidig fordeler regjeringen 50 nye rekrutteringsstillinger, hvor nær halvparten er øremerket IKT.

– Regjeringen satser på kompetanse og sikkerhet i IKT, og øremerker derfor studieplasser og rekrutteringsstillinger til dette. Jeg er glad for at vi sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre får på plass 500 nye studieplasser og 50 nye rekrutteringsstillinger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding på regjeringen.no.

Fordeling av studieplasser i IKT      

Nord universitet    15
NMBU    30
NTNU    110
UiA        30
UiB        75
UiO       50
UiS        30
UiT        30
NHH      10
HiOA     30
HSN      30
HVL       30
HiØ       15
Molde   5
BI           10
SUM      500

41 stipendiatstillinger, hvorav er 22 bundet til IKT

NTNU    9
Simula   9
UiB        7
UiO       7
UiT        2
UiA        1
UiS        1
HiNN     1
HSN      1
HIOA     1
AHO      2
Sum      41