MENY

35 millioner til europeisk innovasjonsforskning

Et stort europeisk forskningsprosjekt, ledet av Universitetet i Stavanger, skal ruste unge innovasjonsforskere til å bidra til nyskaping i regionalt næringsliv. Prosjektet har fått 35 millioner kroner fra EU.

Professor Rune Dahl Fitjar For første gang har UiS fått koordineringsansvar for et større EU-finansiert forskningsprosjekt. Professor Rune Dahl Fitjar er koordinator for RUNIN. (Foto: Asbjørn Jensen)

Gratulasjonene gikk på kryss og tvers av Europa da det ble klart at prosjektet hadde lyktes med sin søknad, forteller professor Rune Dahl Fitjar ved Handelshøgskolen ved UiS

Fitjar er koordinator for prosjektet, som har fått navnet RUNIN (The Role of Universities in Innovation and Regional Development)

RUNIN finansieres under ordningen Innovative Training Networks (ITN) i forskningsprogrammet Marie Skłodowska-Curie, knyttet til EUs store forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Det var 109 prosjekter som fikk støtte av 1565 søknader totalt. Det vil si at bare sju prosent av søkerne vant fram. Bare tre av de 109 prosjektene har norsk koordinator.

Knallhard konkurranse om midler

Det er første gang at UiS har koordineringsansvar for et større EU-finansiert forskningsprosjekt. Sju universiteter og ni regionale utviklingsaktører, deriblant Greater Stavanger, er partnere, og til sammen er sju europeiske land involvert.

– Konkurransen om EU-midler er knallhard, så dette er virkelig en flott prestasjon. RUNIN bygger opp under vår satsning på innovasjon og nyskaping i regionen på en ypperlig måte, sier rektor Marit Boyesen. 

Hun mener det er ekstra gledelig at prosjektet er forankret i universitetets medlemskap i ECIU (European Consortium of Innovative Universities), hvor seks av universitetspartnerne i prosjektet er medlemmer. 

Utdanne innovasjonsforskere

Målet for prosjektet er å utforske hvordan universitetene kan bidra til innovasjon, økonomisk vekst og regional utvikling.

RUNIN skal utdanne yngre forskere til å bidra til nyskaping i det regionale næringsliv. Programmet skal gi kandidatene en solid forskerutdanning, men også ferdigheter som er nyttige for en framtidig karriere i næringslivet eller i offentlig sektor, forteller Rune Dahl Fitjar. 

– Vi trenger innovasjonsforskere som kan arbeide innenfor akademia eller som gode beslutningstakere på regionalt, nasjonalt eller europeisk nivå, forklarer Fitjar. 

Omstilling i regionen

Et viktig spørsmål for europeiske universiteter er hvordan de skal være gode drivere for regional utvikling. RUNIN går slikt sett grundig til verks for å kunne gi svar på dette.

Totalt 14 stipendiater skal delta i prosjektet, hvorav to skal være knyttet til UiS. Stipendiatene skal arbeide ved sine respektive universiteter, men flere av kandidatene skal også ha praksisopphold eller kontorplass ved regionale utviklingsselskaper i sine regioner. Stipendiatene skal dessuten ha to utvekslingsopphold til andre universiteter eller regionale utviklingsselskaper i nettverket.

– Ved å være tett på de regionale utviklingsaktørene, vil den praktiske relevansen av stipendiatenes forskning styrkes, forklarer Fitjar. 

Styrker europeisk universitetssamarbeid

Universitetspartnere i prosjektet er Universitetet i Stavanger, Norge; Aalborg Universitet, Danmark; University of Lincoln, Storbritannia; Universiteit Twente, Nederland; Universitat Autonoma de Barcelona, Spania; Linköping Universitet, Sverige og Universidade de Aveiro, Portugal.

ECIU-universitetene kjennetegnes ved at de er relativt unge, har tette bånd til industrien og bidrar til regional utvikling og innovasjon.

– RUNIN vil styrke samarbeidet mellom de innovative universitetene i ECIU, samt styrke universitetenes forankring i samfunnet og potensial som drivkraft i sine regioner, sier leder for ECIU Lluis Tort, som er viserektor ved UAB Barcelona.

Tekst: Benedicte Pentz