MENY

36 ekstra studieplasser ved UiS

Kunnskapsdepartementet gir Universitetet i Stavanger penger til å utdanne 36 ekstra førskolelærere.

Dette er et av tiltakene regjeringen nå iverksetter for å bøte på mangelen på førskolelærere som resultat av målet om full barnehagedekning. I dag lanserte kunnskapsminister Øystein Djupedal en strategi for årene 2007 til 2011.

- I mange deler av landet er det en utfordring å rekruttere nok førskolelærere. Med denne strategien og årlige tiltaksplaner vil regjeringen bidra til at det blir nok kvalifisert personale i barnehagen, sier Djupedal i en pressemelding.

Arbeidsrelatert utdanning
Ekstrabevilgningen til UiS går til et arbeidsrelatert deltidsstudium.

Dette er en førskolelærerutdanning som går over fire år istedenfor tre og som forutsetter at studentene jobber i barnehage ved siden av studiene.

- Dette føles godt og vi er svært glade. Ekstrabevilgningen er en styrke og en støtte til hele regionen i forhold til den kolossale mangelen på førskolelærere, sier instituttleder Elisabeth Ianke Mørkeseth ved Institutt for førskolelærerutdanning ved UiS.

Starter til høsten
Deltidsstudiet i førskolelærerutdanning er et etablert studietilbud som starter opp hvert fjerde år ved UiS. Til nå har kapasiteten vært på 35 studieplasser.

- Å kunne øke til 70 studieplasser er virkelig flott, sier Mørkeseth.

Til høsten vil UiS ta opp dobbelt så mange studenter som først planlagt av de ordinære søkerne.

- Vi får nok noen utfordringer med å få personell på plass til studiestart, men vi ønsker å ta i et tak og vet at mange kommuner rundt i regionen nå blir svært glade, forteller Mørkeseth.

Hun viser til en beregning Aftenbladet gjorde i februar i år som viser at Rogaland trenger nesten 500 flere førskolelærere i år.

Utdannelse viktig
Mørkeseth understreker viktigheten av å ha utdannet barnehagepersonell. Kun hver tredje barnehageansatt har førskolelærerutdanning og Norge ligger på jumboplass i Norden.

Mangelen på kvalifisert personell blir også påpekt av OECD i en rapport om kvaliteten på norske barnehager.

- I en barnehage er det barn med ulike behov og mange barn samtidig. Førskolelærerne støtter barn i deres utvikling, i samarbeid med foreldre og personal uten førskolelærerutdanning, sier Mørkeseth.

Se Kunnskapsdepartementets strategiplan

Tiltaksplan for 2007