MENY

4,5 millioner kroner fra Norges forskningsråd til UiS

Universitetet i Stavanger har fått 4,5 millioner kroner over tre år fra Norges forskningsråd på Strategisk Universitetsprogram (SUPTEK) til prosjektet Integration of Data Processing in Oil and Gas Drilling and Completion (IDP-DC).

Projektet er et samarbeid mellom Oljeindustriens Landsforening (OLF), IRIS, National Oilwell Varco, POSC Caesar Association og Universitet i Stavanger. Prosjektleder er professor Chunming Rong, Institutt for data- og elektroteknikk, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS. Beløpet går i sin helhet til UiS og vil blant annet dekke en post.doc stilling til Kari Anne Thorsen.

Bakgrunn

OLF har i en rekke år arbeidet med prosjektet integrerte operasjoner (IO). Målet er å bidra med fellesløsninger som gjør det mulig for den norske petroleumsnæringen å utvinne mer av ressursene på norsk sokkel og gjøre den norske petroleumsklyngen bedre rustet til å møte den globale konkurransesituasjonen. Den samlede gevinsten for å innføre IO på norsk sokkel er estimert til mer enn 300 milliarder NOK.

- Semantisk web-teknologi spiller en stadig større rolle for utvikling og administrasjon av kunnskap i de fleste industrier, sier fagsjef integrerte operasjoner, Thore Langeland i Oljeindustriens Landsforening.
- OLF har arbeidet for få etablert en kompetanse på Ullandhaug innen boreontologi*, og det er derfor meget gledelig at UiS nå har fått midler til arbeidet med denne delen av en internasjonal olje- og gassontologi. Dette vil ytterligere styrke boremiljøet på Ullandhaug.

- OLF ser fram til et godt samarbeid i årene som kommer, sier Thore Langeland. 

- I første generasjons IO (IO G1) har fokus vært å integrere prosesser og personell offshore med onshore ekspertteam, sier professor Chunming Rong. - Andre generasjons IO (IO G2) fokuserer på et bredere og mer integrert samarbeid mellom operatører og serviceselskap. Mens IO G1 er mer eller mindre ferdig implementerte, gjenstår det fremdeles store utfordringer i IO G2.

IDP-DC

IDP-DC prosjektet vil bidra med gode, solide løsninger på informasjonsteknologiske utfordringer i IO G2. Fokus er anvendelse av semantiske teknologi og åpne internasjonale standarder for å utvikle mer ”intelligente” og automatiserte kontroll- og rapporteringssystemer.

- Prosjektet vil bidra med løsninger som vil forenkle kommunikasjon mellom ulike domener samt automatisere og effektivisere viktige prosesser, sier Chunming Rong.

- IDP-DC prosjektet vil også bidra i utviklingen av en ”testbed”. Det vil si at nye systemer kan implementeres og testes ut for å kunne simulere og analysere endringer i arbeidsprosessene. Dette er viktig for å kunne finjustere og optimalisere systemene og omkringliggende strukturer før IO G2 blir implementert i stor skala.

Viktig samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom ekspertise innen olje og gass og IKT, og viser viktigheten av samarbeid på tvers av domener.

– Evnen til å samle, analysere, fremstille, og distribuere data har stor betydning for å kunne effektivisere og forlenge de ulike feltenes produksjonskapasitet, sier Chunming Rong. 

- I dette tilfellet vil teknologiske nyvinning åpne både for nye og mer effektive arbeidsprosesser og et tettere samarbeid mellom de ulike aktørene innen industrien. Dette vil kunne øke verdipotensialet av både gamle og nye felt pga. reduserte bore- og produksjonskostnader. I tillegg vil det ha en positiv HMS-effekt som følge av bedre og kontinuerlig overvåking av både prosesser og miljø, sier Chunming Rong.

 

* En ontologi er et system innenfor et bestemt fagområde ”spesific domain” som inneholder termer, spesifikasjon av disse termene og hvordan de er beslektet.