MENY

400.000 kroner til UiS-prosjekt

Norgesuniversitetet (NUV) har gitt 400.000 kroner til UiS-søknaden "IKT i Barnehagen. Pedagogisk bruk av IKT i barnehage og førskolelærerutdanning".

Pengene er tildelt i NUV sin nasjonale fordeling av støtte til utviklingsprosjekter innen fleksibel nettstøttet læring for 2007 og 2008. NUV mottok i alt 80 søknader med en samlet søknadssum på 47 millioner kroner, og søknaden fra UiS var en av de 30 som fikk støtte innen en samlet ramme på vel ti millioner kroner.

Økt fokus på IKT
Prosjektleder er Tor Åge Risnes ved Det humanistiske fakultet i et faglig samarbeid med informatikkmiljøet i lærerutdanningene ved Høgskolen i Tromsø.

– Prosjektet passer godt inn i universitetets strategi for teknologistøttede utviklingsprosjekter som vi har ønsket å iverksette, og studiet vil etter utvikling og utprøving være aktuelt både som eksternt finansiert tilbud og som fordypningsfag for ordinære førskolelærerstudenter, sier Risnes.

Ny rammeplan og temahefte om IKT i barnehagen øker fokuset på bruk av digitale verktøy i barnehagen, både som del av den pedagogiske virksomheten, og som hjelpemiddel i dokumentasjon og kommunikasjon mellom barnehage og hjem.

Nettbasert studietilbud
– Dette prosjektet vil være et nettbasert studietilbud som i første omgang retter seg mot pedagogisk personale i barnehager. Det vil være et tilbud om videreutdanning innen bruk av IKT og digitale medier i det daglige arbeidet i barnehagen, sier Risnes.

Sentrale temaer som berøres vil være:

  • Hvordan ta i bruk digitale verktøy i dokumentasjon overfor foreldre og andre
  • Hvordan ta i bruk en læringsplattform (LMS) i foreldresamarbeid
  • Hvordan er barns digitale hverdag? Hvorfor bør barnehagen ta i bruk digitale verktøy
  • Etikk, sikkerhet og opphavsrett på Internett

I tillegg vil prosjektet bidra til å skaffe institusjonene konkrete erfaringer med digitale mapper som metode og grunnlag for vurdering i gjennomføringen av studiet.

– Som en videreføring av prosjektet, vil det være naturlig å se på mulighetene for å integrere dette studietilbudet som en del av fagporteføljen i Førskolelærerutdanningen på de involverte institusjoner, sier Tor Åge Risnes.