MENY

400.000 til arbeid for bedre psykisk helse hos studenter

UiS og Studentsamskipnaden i Stavanger får til sammen nesten 400.000 kroner til bedre psykisk helse hos studenter.

400.000 til arbeid for bedre psykisk helse hos studenter Selv om de aller fleste studenter trives, har det over tid vært en økning i andelen som oppgir at de sliter psykisk. Derfor styrker regjeringen satsingen på studenters psykiske helse. (Illustrasjonsfoto)

Regjeringen bevilger i alt 18,4 millioner til bedre psykisk helse hos studenter

UiS har fått 250.000 til ett prosjekt, mens Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) har fått i underkant av 150.000 til to ulike prosjekt.

Både Studentenes Helse - og Trivselsundersøkelse (SHoT) og Studiebarometeret viser at studenters psykiske helse har forverret seg mer enn hos befolkningen forøvrig i samme aldersgruppe.

Litteraturgrupper og mestring

Forskning viser at lesegrupper/litteraturgrupper har god effekt på blant annet mental helse, akademisk mestring, jobbprestasjoner, stimulering til vennskap, tilhørighet, åpenhet og stressreduksjon.

UIS har fått støtte til HUS-prosjektet som, basert på forskning, skal utvikle litteraturgrupper for studenter. Gruppene skal ledes av fagpersoner/profesjonelle gruppeveiledere. Innhold og form i lesegruppene vil bli utviklet sammen med studenter, forskere og gruppeveiledere.

Målet med prosjektet er å finne ut om lesegrupper ledet av fagpersoner kan bedre studentenes psykososiale helse. Hensikten er å studere hva lesegrupper betyr for studentens psykososiale helse slik studenter opplever det i studietiden.

Prosjektgruppen ledes av professor Bjørg Oftedal fra Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Ellers er førsteamanuensis Annie Haver fra Norsk hotellhøgskole ved UiS og studentprest ved UiS, Leni Mæland, med i prosjektgruppen,

I tillegg er professor Anne Mangen fra Lesesenteret ved UiS, professor II Frank Hakemulder fra universitetet i Utrecht og professor Naomi S. Baron fra American University i Washington med på prosjektet.

Framføringstrening

SiS har fått støtte til en framføringsgruppe og til prosjektet «Mental matpakke – om kjærlighet og sånn». 

Framføringsgruppen er et lavterskeltilbud med psykolog Susanna Hegland som prosjektleder, der studenter skal øve på å snakke i grupper. Tanken er å skape en slags klubb der studenter får mulighet til å øve seg på fremføringer i et uformelt miljø med likesinnede. I klubben vil det ikke være så farlig hvordan en presterer og en får utvidet komfortsonen i sitt eget tempo.

Klubben vil være for alle studenter som ønsker å bli tryggere på å ta ordet sosialt og faglig. Formålet er å danne en sosial arena der man kan knytte kontakt med andre på tvers av fakultet og studieretning og få eksponeringserfaring.

Meld deg på 

Dersom det er interesse for tilbudet blant studentene vil det første klubbmøtet bli satt opp høsten 2019. Interesserte kan allerede nå ta kontakt med Susanna Heglund.

«Mental matpakke – om kjærlighet og sånn» er en foredragsrekke på biblioteket om kjærlighetsforhold. Studentprest Leni Mæland er prosjektleder og Velferdsstinget og SiS er samarbeidspartnere.

Tilbud på studiestedene

19 samskipnader og institusjoner deler på de 18,4 millionene.

– I utgangspunktet skal studenter som sliter psykisk eller har rusproblemer få den hjelpen de trenger gjennom kommunehelsetjenesten, men vi ønsker å bidra slik at det kan lages ulike tilbud på studiestedene i tillegg. Derfor styrket vi satsingen på studenters psykiske helse med 10 millioner ekstra, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Psykologer

Det er Helsedirektoratet som forvalter tilskuddsordningen og vurderer søknadene.

– Psykisk helse er et satsingsområde for regjeringen, noe som også kommer studentene til gode. Fra 2020 blir det for eksempel et krav at alle landets kommuner skal ha psykologkompetanse. Regjeringen har lagt til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd for å rekruttere psykologer innen denne fristen, sier helseminister Bent Høie (H) i pressemeldingen.

Fornøyd rektor

UiS-rektor Marit Boyesen er svært glad for tildelingene.

– Det er svært viktig at vi på ulike måter griper fatt i arbeidet med psykisk helse blant studentene. Alt for mange sliter med denne type problemer. Midlene er et kjærkomment bidrag og en positiv oppmuntring til de som har levert gode prosjektsøknader fra UiS og SiS, sier Boyesen.

Tekst: Elin Nyberg