MENY

5 millioner kroner til senter for energi og miljø

Universitetsfondet i Rogaland har bevilget 5 millioner kroner til etableringen av Stavanger Energy and Environment Centre (SEEC). Senteret skal ha ansvaret for forskning på energi, miljø og klima ved Universitetet i Stavanger.

Forskningssenteret vil gi en ramme rundt en rekke energiprosjekter innen naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap som er under utvikling ved UiS. Disse fokuserer blant annet på fremtidens energisystem, energisikkerhet, miljøreguleringer og bærekraftige løsninger. Sistnevnte inngår i planene for det nye Bærekraftsenteret på Ullandhaug, der Veen-familien har investert 10 millioner kroner. Foruten dette planlegges det en tysk-norsk lærerstol innenfor energi og miljø med hovedvekt på gassteknologi og energieffektivisering. Lærestolen skal også omfatte en felles mastergrad, og planlegges finansiert av tyske- og norske myndigheter og energiselskaper.

Bred energiforskning
Norges Forskningsråd har utlyst 100 millioner kroner i året til etablering av forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) som skal omfatte effektiv energibruk, miljøvennlig/fornybar energi, CO2-reduksjon/-fangst og -lagring, effektive energisystemer, miljøvennlig transport og kommersialisering av miljøvennlig energi. Her har UiS høyt fokus fram til søknadsfrist 3. september, hvor det søkes innenfor fire områder.

UiS og IRIS har flere veletablerte forskningsmiljøer innenfor energiområdet, særlig med forankring innen petroleum. Her er det også et solid utdanningstilbud helt opp til doktorgradsnivå. Bak denne satsingen ligger et bredt felt av naturvitenskapelig basiskompetanse innenfor ulike disipliner.

Samarbeid
UiS og IRIS har sammen med industripartnere etablert Risavika Gas Centre som vil gi helt nye FoU-muligheter basert på fasiliteter som er enestående her i landet. IRIS har nylig opprettet Centre for Sustainable Energy (CenSe) som blant annet skal bidra til samarbeid med industrien innefor fornybar energi.

I tillegg drives det energiforskning i andre miljøer, innenfor energiteknikk/bygg og innenfor samfunnsfagene. Det arbeides blant annet med samfunnsansvar og politikkforming i forhold til klima og miljø.

Det nye senteret etableres etter forslag fra UiS. Midlene fra Universitetsfondet skal, foruten oppstartskostnader og senterleder, dekke to professor II-stillinger, en med teknologisk bakgrunn og en knyttet til det samfunnsvitenskapelige området med vekt på politikkutforming, samt annet innleid personell. Fra 2010 skal senteret i stor grad være selvfinansierende