MENY

5 millioner til forskning på pensjonering

Norsk hotellhøgskole ved UiS får 5 millioner kroner av Forskningsrådet til et fireårig prosjekt om eldre arbeidstakere. Prosjektet skal øke kunnskapsgrunnlaget om eldre arbeidstakeres beslutningsprosesser ved pensjonering.

Prosjektet har tittelen "Retirement decision processes, and their antecedents and outcomes" og Trude Furunes er prosjektleder. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid Reidar J. Mykletun ved NHS, og Per Erik Solem ved Nova (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og arbeid).

Med seg i prosjektgruppen har de også Professor Wilmar B. Schaufeli, Utrecht University , Annet de Lange, Groningen University og Professor Juhani Ilmarinen fra Finska Arbetshälsoinstitutet (FIOH).

I 2007 opprettet Forskningsrådet Program for forskning om årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. Programmet er en langsiktig satsing som skal gå over 10 år fram til 2016.

Norsk hotellhøgskole har nå fått ett av de fem prosjektene som programstyret har bevilget 25 millioner kroner til.

Les mer om programmet