MENY

50 år med økonomisk-administrativ utdanning i Stavanger

Den 27. august 1969 ble Rogaland distriktshøgskole (RDH) offisielt åpnet av statsråd Helge Seip. Det første studiet på RDH var en toårig økonomisk-administrativ utdanning.

 • IMG_E0501.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
  Fylkesmann Gunnar Hellesen under åpningen av Rogaland distrikthøgskole 27. august 1969. På benken deriblant direktør Kjølv Egeland, kommunalminister Helge Seip, rektor Haakon Mosby fra UiB og ordfører Leif Larsen. Foto: Stavanger Aftenblad.
 • godtemplarenes hus.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
  Fagmiljøet det første året var begrenset og bestod tre personer: Undervisningsleder Magne Førre og høgskolelektorene Tor Bu og Arnold Drange. Undervisning ble holdt i Godtemplarenes hus, administrasjon og sekretariat i Oscars gate 37 og studentsenter i Jens Zetlitz gate 29. Foto: Stavanger byarkiv.
 • dhh.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
  Økonomistudenter slapper av Jens Zetlizgate i 1973. Det var hele 55 studenter som startet utdanningen i 1969 og kun en av disse var en kvinne. Foto: Tore T. Wiig.
 • IMG_E0506.JPG (rw_largeArt_1201).jpg
  Økonomiutdanningen flyttet etterhvert opp til Ullandhaug. Rogaland distriktshøgskole eksisterte frem til 1985 da institusjonen ble slått sammen med Stavanger ingeniørhøgskole og fikk navnet Høgskolesenteret i Rogaland. Her fra sperreflagget heist på Bygg V i mars 1978. Foto: Tore T. Wiig.
 • 2218_26_06_17.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  I 2015 flyttet Handelshøgskolen inn i Elise Ottesen-Jensen hus. Fra 55 studenter i 1969 har Handelshøgskolen ved UiS (HHUiS) i dag over 1 200 studenter.

– Det har vært en fantastisk utvikling i høyere utdanning og forskning i fagfeltene knyttet til økonomi og administrasjon i vår region. Våre vitenskapelig ansatte driver forskning på høyt nasjonal og internasjonalt nivå. I tillegg er flere aktive bidragsytere i samfunnsdebatten. Det viktigste er likevel studentene og det bidraget de har gitt til samfunns- og næringsliv gjennom tilegnelse og bruk av høy økonomisk-administrativ kompetanse gjennom 50 år parallelt med utviklingen av olje- og energinæringen i regionen, sier dekan og professor Ola Kvaløy. 

Kvaløy tror ikke fagmiljøet vil spille noen mindre rolle i framtiden.

– De regional, nasjonale og globale utfordringene som spesielt i disse dager gjenspeiles i mediebildet, gjør meg overbevist om at økonomisk-administrativ utdanning og forskning i Stavanger-regionen fortsatt vil spille en viktig rolle også i de neste 50 årene, påpeker Kvaløy

55 studenter i første kull

I starten ble det kun gitt ett studietilbud, en toårig økonomisk-administrativ utdanning inspirert av siviløkonomistudiet ved NHH etter rammeplan for toårig økonomisk-administrativ utdanning ved NHH. Det var hele 55 studenter som startet utdanningen i 1969 og kun en av disse var en kvinne.

Obligatoriske fag i studiet var matematikk, statistikk og EDB, innføringskurs i samfunns- og bedriftsøkonomi i tillegg til kjernefagene regnskap og finansiering. Av valgfrie kurs kunne studentene velge språk, matematikk, statistikk, rettslære og fordypning i bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi. Studiet ble avsluttet med innlevering av en seminaroppgave.

Lite fagmiljø

Tidligere kirke- og undervisningsminister Kjølv Egeland ble ansatt som den første direktøren. Fagmiljøet det første året var ganske begrenset og bestod av undervisningsleder og siviløkonom Magne Førre og høgskolelektorene Cand. Real Tor Bu og Siviløkonom Arnold Drange. Undervisning ble holdt i Godtemplarenes hus, administrasjon og sekretariat i Oscars gate 37 og studentsenter i Jens Zetlitz gate 29.

Utdanningen flyttet etter få år opp til Ullandhaug hvor fremsynte politikere og næringslivsfolk hadde planlagt et universitetsområde. Rogaland distriktshøgskole (RDH) populært kalt DH eksisterte frem til 1985 da institusjonen ble slått sammen med Stavanger ingeniørhøgskole og fikk navnet Høgskolesenteret i Rogaland.

I 1994 ble det gjennomført en fusjon med seks utdanningsinstitusjoner som fikk navnet Høgskolen i Stavanger. Høsten 2004 fikk Høgskolen i Stavanger gjennom vedtak i statsråd innvilget universitetsstatus og Universitetet i Stavanger så dagens lys.

Fra 55 til 1200 studenter

Fra å ha en toårig økonomisk-administrativ utdanning i 1969 gir Universitetet i Stavanger nå gjennom Handelshøgskolen ved UiS tilbud om bachelorutdanning i økonomi og administrasjon samt påbygg til master i økonomi og administrasjon (siviløkonom), master i regnskap og revisjon og deltidstudiet Executive MBA. Handelshøgskolen ved UiS har også tilbud om bachelor i rettsvitenskap og tilbyr doktorgradstudier i ledelse.

Fra 55 studenter i 1969 har Handelshøgskolen ved UiS (HHUiS) i dag over 1 200 studenter. Fagmiljøet har økt fra to høgskolelektorer i 1969 til i dag 14 professorer, 13 professor II-ere, 23 førsteamanuenser, 9 universitetslektorer, 6 postdoktorer, 12 doktorgradsstipendiater og en administrativ stab på 14 inkludert Senter for innovasjonsforskning og Senter for entreprenørskap i 2019.

Fra 1 til 2100 kvinnelige studenter

Bare siden år 2000 har det på Handelshøgskolen ved UiS blitt utdannet/utdelt vitnemål til over 3600 kandidater. Av disse er over 2100 kvinner, noe som gir en kvinneandel på rundt 58 prosent. I seg selv en stor forbedring i forhold til den ene kvinnen som startet på utdanningen i 1969.

Tallene mellom 1969 og 1999 har vi ikke fått anledning til å hente frem fra arkivene, men det er uten tvil et anselig antall som opp gjennom disse 50 årene har fullført økonomisk-administrativ utdanning eller tilsvarende på Handelshøgskolen ved UiS og tidligere høyere utdanningsinstitusjoner i Stavanger.

Handelshøgskolen ved UiS har gjennom UiS Alumni et eget HHUiS Alumni-nettverk hvor tidligere studenter kan holde kontakten med fagmiljøet og medstudenter. Denne høsten arrangerer Handelshøgskolen ved UiS en HHUiS Alumni-konferanse den 23. oktober i forbindelse med KåKånomics 2019. Vi vil gjerne at enda flere tidligere studenter melder seg inn i vårt nettverk. I tillegg til informasjon og nyheter vil medlemmene i HHUiS Alumni også få invitasjoner til konferanser, seminarer og arrangementer i regi av HHUiS.

Tekst: Egil C. Svela