MENY

500 deltakere på forkurs til ingeniørutdanningen

Lørdag 26. august startet forkurset til ingeniørutdanning med nærmere 500 deltakere. Dette er rekordoppslutning.

Det nettbaserte forkurset er et samarbeidsprosjekt mellom Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS, og Rogaland Kurs- og kompetansesenter. Forkurset ble introdusert vinteren 2004 og er blitt et viktig ledd i arbeidet med å stimulere interessen for realfag og ingeniørstudier på UiS.

Åpningen skjedde i Arne Rettedals hus, rom G 001 kl. 10.00.

- Rekordoppslutningen om forkurset vitner om at det er stor interesse både for realfag og ingeniørstudier i regionen, sier fakultetsdirektør Even Heien. Vi kunne tatt i mot 600 deltakere, men måtte sette stopp ved 500. Dette står i skarp kontrast til bekymringen ellers for sviktende realfagsinteresse på landsbasis.

Forkurset er to-årig og kan tas både på dagtid og kveldstid. De lokale studentene trenger ikke nødvendigvis dra til UiS på Ullandhaug for å ta kurset.

Videokonferanser fra klasseromsundervisningen på UiS blir formidlet til studenter i Sauda, Haugesund og Egersund. Det er en skreddersydd utdanning for personer i arbeidslivet som trenger studiekompetanse for å søke seg til ingeniørutdanningen på UiS i neste omgang.

- Den store interessen har selvsagt sammenheng med de gode utsiktene på arbeidsmarkedet , og det gode samarbeidet som UiS har med industrien regionalt. I en større sammenheng gir dette forkurset et godt utgangspunkt for rekrutteringen til ingeniørutdanningen, sier Even Heien.