MENY

6,2 mill. til nye undervisningsformer

Universitetet i Stavanger får 6,2 millioner av regjeringen til oppgradering av undervisningslokaler.

Auditorium Pengene skal blant annet gå til å tilpasse utdanninger til nye undervisningsformer. (Illustrasjonsfoto)

Midlene er fordelt med 1,5 million til universitetsbiblioteket,  400 000 til Hagbart Lines hus, 1,5 million til Arne Rettedals hus og 2,8 millioner til Kitty Kiellands hus der deler av bygget skal gjøres om til et pilotprosjekt for aktivitetsbaserte arbeidsplasser.

12 universiteter og høyskoler får til sammen 161 millioner kroner til å oppgradere undervisningslokalene sine.

Det skal legges til rette for nye undervisningsformer, og målet er at studentene lærer mer og får et bedre psykososialt miljø.

– Aktive studenter

– Forelesninger kan være både bra og effektivt, men studentene ønsker også mer undervisning der de deltar aktivt. Det krever at vi har auditorier, laboratorier, verksteder og andre undervisningslokaler som gir bedre mulighet for deltakelse. Det skal pengene til oppgradering bidra til, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

– Viktig

– UiS er svært fornøyd med å få støtte til oppgradering og utvikling av våre lokaler. Dette er viktig for oss nå som vi tilpasser flere og flere av våre utdanninger til nye undervisningsformer. Midlene kommer også godt med når vi nå skal i gang med implementering av vår nye campusutviklingsplan som UiS-styret skal godkjenne rett over sommeren, sier direktør for organisasjon og infrastruktur ved UiS, Ole Ringdal.

Delfinansiert

Etter årets tildeling på 161 millioner kroner er det totalt gitt 652 millioner kroner til oppgraderingsprosjekter gjennom ordningen siden 2015. I tillegg er det et kriterium i ordningen at institusjonene selv bidrar med minst like mye midler til de aktuelle prosjektene.