MENY

6.6 millioner kroner fra Norges forskningsråd til UiS/IRIS

Universitetet i Stavanger og IRIS har fått 6,6 millioner kroner over tre år fra Norges forskningsråd på Petromaks-programmet til prosjektet Water Weakening of Chalk – physical and chemical processes.

Prosjektet har i tillegg fått økonomisk støtte på 3,3 millioner kroner gjennom forskningssenteret COREC (Center for Oil Recovery, sponset av Ekofisk-lisensen) og mottar i løpet av kort tid en bekreftelse på 3,3 millioner kroner fra Valhall-lisensen.

- Vi har håp om å få ytterligere 3,3 millioner kroner fra en tredje ekstern partner slik at prosjektet totalt vil få en økonomisk ramme på 16,5 millioner kroner, sier Merete Vadla Madland, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS, som er prosjektleder i samarbeid med seniorforsker Aksel Hiorth, IRIS.

Bakgrunn for prosjektet

- UiS har helt siden 1980-årene vært opptatt av vanninjisering og vannsvekkelse i karbonatfelt med professor Rasmus Risnes som den opprinnelige drivkraften i arbeidet, sier Merete Vadla Madland.

Hun tok doktorgraden på vannsvekkelse i kalksteinfelt med hovedfokus på sammenhengen mellom fysiske og kjemiske effekter bak vannsvekkelse fenomenet.

- Ved UiS er det bygd opp en imponerende velutstyrt bergmekanisk lab, med muligheter for å utføre mekaniske tester ved reservoarbetingelser. Ved hjelp av numeriske modeller som skal utvikles i dette prosjektet, vil vi få muligheter til å forstå labeksperimentene bedre. Vi vil også kunne predikere oppførselen av kalken under mer ekstreme betingelser enn de som kan gjenskapes på laben, sier Aksel Hiorth.

Aksel Hiorth har hovedfag innen teoretisk fysikk og tok doktorgraden i teoretisk partikkelfysikk ved Universitetet i Oslo. Han ble ansatt ved RF/IRIS i 2003.

Samarbeid Cornell University

Prosjektet har også en internasjonal forgrening til det anerkjente Cornell University, USA, gjennom professor Larry Cathles som i en periode var gjesteforsker på IRIS. Cathles har høy forskningskompetanse på området kjemisk geomodellering.

I prosjektet inngår forøvrig en stipendiat og en post.doc.-stiling. Totalt vil to post.docer og fire stipendiater være involvert i forskningsprosjektet sammen med flere titalls bachelor- og masterstudenter.

Geokjemisk modell

- Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en geokjemisk modell av kalk, sier Merete Vadla Madland og Aksel Hiorth.

Aksel Hiorth og Larry Cathles ved Cornell har allerede utført simuleringer med utgangspunkt i våre eksperimentelle data innen vannsvekkelse. Det skjedde under et opphold ved Cornell University som Aksel Hiorth hadde i fjor sommer.

- Dette arbeidet ga svært interessante resultater og vil danne grunnlag for flere langsiktige prosjekter, sier Madland og Hiorth.

- På den bakgrunn har vi mye av grunnlaget for en modell på plass gjennom samarbeidet med Larry Cathles og Cornell University.

- Det kritiske er å ha god kjennskap til mineralogi og endring i mineralogi som må bestemmes med petrofysiske analyser. I prosjektet vil vi utvikle en poremodell som skal predikere endringer i kalken forårsaket av fysiske og kjemiske prosesser. Ut fra en slik geokjemisk modell vil vi kunne predikere hvilken effekt ulike brine har på kalkens styrke under ulike trykk og temperatur, sier Merete Vadla Madland og Aksel Hiorth.

 - Dette er et godt eksempel på forskningssamarbeidet mellom IRIS og UiS, sier Aksel Hiorth.