MENY

65 ekstra studieplasser til UiS

UiS får 65 ekstra studieplasser i revidert nasjonalbudsjett. 45 av plassene er strategiske studieplasser som UiS selv bestemmer plasseringen av, de 20 siste er øremerket helse.

I forhandlingene mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og støttepartiene Venstre og KrF om revidert budsjett, ble partiene enige om 400 nye studieplasser til universitets- og høgskolesektoren.

200 av disse  ble øremerket Sør- og Vestlandet.

- Jeg er svært glad for at UiS får så pass mange av disse studieplassene. Vi er en av de regionene som har opplevd størst økning i arbeidsledigheten og da er det viktig at vi legger til rette for omstilling. UiS har ved flere anledninger vist at de tar en lederrolle i omstillingen og at de er i fremste rekke når det gjelder å utvikle fremtidens kompetansesamfunn., sier stortingsrepresentant Iselin Nybø (V) til Stavanger Aftenblad.

Selv om 20 av plassene er øremerket, kan også disse benyttes strategisk, påpeker Nybø.

-  Det er med andre ord i stor grad opp til UiS selv å disponere plassene, sier hun.

Tekst: Elin Nyberg

Studenter på forelesning

UiS får 65 ekstra studieplasser i revidert budsjett.