MENY

750 000 kroner til digitale kordirigentstudier

Fakultet for utøvende kunstfag tildeles 750 000 kroner fra DIKU til å opprette og drifte et nytt digitalt kordirigentstudium i samarbeid med Koralliansen.

Foto: Olav Bjånes. Over 200000 synger i kor i Norge, og det er stort behov for kompetente kordirigenter. Nå skal UiS utvikle nye digitale studier for å dekke behovet for etter- og videreutdanning innen feltet. Foto av sangstudenter og Stavanger Studentsangforening.

Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger har fått tildelt 750 000 kroner fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU) til å opprette et nytt og fleksibelt utdanningstilbud til kordirigenter i samarbeid med Koralliansen. Målet med utlysningen fra DIKU er at universiteter og høyskoler skal kunne tilby fleksibel og relevant utdanning for studenter som ikke har anledning til å studere fast ved en campus. 

- Mer enn 200 000 personer i Norge synger i kor. Disse korene har behov for kompetente dirigenter, noe som i mange mindre lokalsamfunn er en mangelvare. Det har vi lyst til å gjøre noe med, og derfor er denne tildelingen fra DIKU så viktig for oss og hele kor-Norge, sier Harald Eikaas, avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk (UiS). 

Bygger på nettverk og kompetanse

Koralliansen, som organiserer mer enn 2500 kor med tilsammen 1500 kordirigenter, er en viktig og sentral samarbeidspartner til prosjektet, som går under navnet "Kompetente kordirigenter i hele landet". Dagens etter- og videreutdanningstilbud for kordirigenter er begrenset, kostbart og samlingsbasert. Gjennom prosjektet ønsker Fakultet for utøvende kunstfag å tilby et fleksibelt studium som bygger på modellen fra Digitale dirigentstudier. De digitale studiene gjennomføres over et helt studieår som en deltidsutdanning, hvor brorparten av undervisningen foregår digitalt samtidig som den daglige læringen foregår lokalt ved at studentene får veiledning over video til å dirigere egne kor. 

-  Vi ser betydningen av kordirigentens kompetanse i det daglige arbeidet, og mener et fleksibelt utdanningstilbud er det beste tiltaket for å styrke bredden i norsk korliv, samtidig som det vil være lokalt forankret og ha en direkte gevinst for det enkelte involverte koret, sier Harald Eikaas. 

Digitale studier på fremmarsj

Fakultet for utøvende kunstfag (UiS) har en ledende posisjon innenfor dirigentutvikling i Norge, særlig på digital læring. Digitale dirigentstudier har studenter fra hele Norden og gjennomføres for femte gang. Gjennom Erasmus+ prosjektet ConductIT, som fakultetet leder, jobbes det for å opprette digitale dirigentstudier for et internasjonalt marked. I tillegg til digitale dirigentstudier har fakultetet opprettet DigJazz - Digitale jazzstudier som har oppstart i august 2020. 

- Vi er nysgjerrige på å utvikle vår kompetanse videre, og gjennom "Kompetente kordirigenter i hele landet" når vi en ny målgruppe for digital læring innen musikk, og det er utrolig spennende, legger Harald Eikaas til.  

Digitale kordirigentstudier vil etter planen være klare for oppstart høsten 2021. 

Tekst: Agnete in't Veld Bendiksen
Foto: Olav Bjånes