MENY

8,9 millioner kroner fra Norges forskningsråd til CORE-prosjekt

Universitetet i Stavanger har fått 8,9 millioner kroner fra Norges forskningsråd til prosjektet FINE - Functional protemics initiative at CORE (Centre for Organelle Research). Prosjektleder er professor Lutz Eichacher.

Prosjektperioden er fra 2009 til 2012.

- Dette er et prosjekt som skal identifisere og karakterisere sammensetningen av proteinkomplekser og hvilke funksjoner proteinene har i celleorganellene, sier Lutz Eichacker. Dette gjør vi på CORE områdene Fe/S- og membran biogenese, flavonoid- og fotorespirasjon-metabolisme og "circadiane" rytmer i modellorganismer, slik som Arabidopsis thaliana og Neurospora crassa. Hensikten med denne forskningen er å komme fram til en karakterisering av nye molekulære cellefunksjoner.

- Mange proteiners funksjoner i modellorganismer er identiske med de vi finner hos mennesker og kan dermed brukes i medisinsk forskning, sier Lutz Eicacher.

Professor Dr. Lutz Andreas Eichacker ble tilsatt høsten 2008 som professor i biologisk kjemi i CORE ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.

Eichacker har protein biokjemi som spesialområde innen forskning med særlig fokus på proteinstrukturen i organelle-membraner ved å bruke proteomikkmetoder*.

Han kommer fra Universitetet i München hvor han bygget opp og ledet Senter for proteomikkanalyse. Han har publisert 66 artikler og står bak seks patenter. Eichacker er også grunnlegger av proteomikk-selskapet OMX.

- Jeg er imponert over forskningsmiljøet ved Core og UiS, og det var en av grunnene til at jeg kom hit, sier Lutz Eichacker.

- At CORE nå får muligheten til å bygge opp en førsteklasses proteomikkplattform med Lutz Eichacker i spissen er fantastisk og det viser at Norges Forskningsråd ser et potensial i dette, sier professor Simon G. Møller, leder av CORE

* Proteomikk: Læren om hvordan proteiner dannes fra gener til ferdige proteiner.