MENY

8 millioner kroner til to unge toppforskere

Rune Dahl Fitjar og Krisztian Balog får innvilget 4 millioner kroner hver til forskning gjennom et nytt toppforskningsprogram ved Universitetet i Stavanger.

Universitetet i Stavanger (UiS) har i samarbeid med Universitetsfondet fått på plass et toppforskningsprogram for yngre fremragende forskere (ToppForsk-UiS). Budsjettet for programmet er på 50–60 millioner kroner og 2015 er første året programmet er virksomt.

Til sammen hadde 14 forskere sendt inn søknad innen fristen 1. februar, sju fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet og sju fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Forskningsdirektør Troels Jacobsen har gjort en evaluering av søknadene og på bakgrunn av den har rektormøtet kommet fram til en instilling og gjort vedtak den 27. april. De to som kan juble er professor Rune Dahl Fitjar ved Handelshøgskolen ved UiS, og førsteamanuensis Krisztian Balog ved Institutt for data- og elektroteknikk.

Innovasjonsforskning
Professor Runde Dahl Fitjar er knyttet til Senter for innovasjonsforskning (CIR). Han kan vise til stor forskningsproduksjon og han fikk forskningsprisen ved UiS i 2013.

Fitjar har søkt midler til et større forskningsprosjekt som handler om hvordan universitetet, myndigheter og næringsliv kan fremme regional utvikling og innovasjon i en global økonomi. En del av dette prosjektet handler om samspillet mellom forskning, politikkutforming og regional innovasjon. Et sentralt spørsmål er hvordan regionale kulturelle og politiske prosesser danner rammebetingelser for regional utvikling og innovasjon – politisk, økonomisk og kulturelt.

– Fitjar er med på å frambringe ny og viktig kunnskap. Regional utvikling og innovasjon er et voksende forskningsfelt ved UiS, i tillegg ligger feltet innenfor UiS sin strategi, sier forskningsdirektør Troels Jacobsen. 

– I tillegg har Fitjar vist høy forskningskvalitet og stor framgang. Han har også en god evne til å søke eksterne midler, forklarer Jacobsen når han skal begrunne innvilgningen. 

Styrker IT-forskningen
Den andre vinneren av ToppForsk-midlene er førsteamanuensis Krisztian Balog. Han søkte Forskningsrådet om finansiering for å utvikle et bredt anlagt web-verktøy. Søknaden fikk toppkarakter uten å være blant de heldige som fikk midler. I toppforskningsprogrammet ved UiS nådde han derimot helt til topps. 

Forskningsdirektøren tror forskningsområdet til Balog har store muligheter til å oppnå ekstern finansiering i framtiden.

– Balog er i forskningsfronten og bidrar til en spennende videreutvikling av IKT-baserte tjenester. Han har en solid vitenskapelig bakgrunn og vi ser fram til å følge ham videre, sier forskningsdirektøren.

Får midler til stipendiat
Begge søkerne søkte om 4 millioner kroner fra Universitetsfondet fordelt over 45 år. For å tilrettelegge best mulig for forskningen skal begge fakultetene bidra med en rekrutteringsstilling samt at prosjektleder får bruke minimum 60 prosent av sin tid til forskning.

Programmet er delfinansiert av Universitetsfondet som samlet bidrar med 25 millioner kroner. Bevilgningen fra Universitetsfondet vil i hovedsak gå til dekning av stipendiater og til driftsutgifter.

Toppforskningsprogrammet har midler til å finansiere 68 prosjekter som har en varighet på 4 til 5 år.

Stimulere unge talent
– Målet med toppforskningsprogrammet er å bidra til å stimulere unge talentfulle forskere, bygge opp kompetansen og forskningsmiljøene rundt dem, slik at vi kan nå opp i konkurransen om midler fra Forskningsrådet og hevde oss med søknader til European Research Council (ERC) og andre av EUs forskningsprogrammer, forklarer forskningsdirektøren.

– Et annet viktig mål er å bygge opp fagmiljø på nivå med sentre for fremragende forskning (SFF) eller sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) på lengre sikt, legger han til.

Prosjektledere som søker, må være under 45 år, må kunne vise til selvstendig forskningsarbeid og ha tidligere søkt om ekstern finansiering. De må også ha høy publiseringsaktivitet og -kvalitet.

Prosjektet de søker midler til, må videre være knyttet til ett av universitetets tematiske satsingsområder, som per i dag er petroleums- og offshorerelaterte fag, risikostyring og samfunnssikkerhet og utdanningsvitenskap.

– Det kan være verdt å få med seg at strategien til UiS vil bli revidert i det kommende år og at dette kan gi åpning for at flere sterke fagmiljøer kan søke på disse toppforskningsmidlene, forklarer Troels Jacobsen.

Rune Dahl Fitjar og Krisztian Balog ved Universitetet i Stavanger

TIL TOPPS: De to unge forskertalentene Rune Dahl Fitjar og Krisztian Balog kan nå glede seg over millionstøtte de neste 4-5 årene.