MENY

8 millioner til barnehageforskning ved UiS

​Forskningsprosjektet RogaBarn har blitt tildelt midler fra Forskningsrådet for å forske på et nytt førskoleopplegg i barnehagen.

En barnehagelærer sitter på huk for å se på noe sammen med fire barnehagebarn. Det forskningsbaserte førskoleopplegget for femåringer i barnehagen kan bidra til at barna får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart.

Norges forskningsråd, ved Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT), har gitt 8 millioner kroner til prosjektet RogaBarn og deres forskning på et nytt førskoleopplegg i barnehagen. Forskningsprosjektet er et av seks kompetanseprosjekter i utdanningssektoren som har blitt tildelt midler. Totalt fikk FINNUT 46 søknader.

Fra RogaBarn til Lekbasert læring

Professor Mari Rege ved Handelshøgskolen på Universitetet i Stavanger (UiS) og professor Ingunn Størksen ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) leder prosjektet.

– Det er en stor anerkjennelse fra Forskningsrådet, at de ønsker å støtte oss videre i arbeidet med å utvikle aktiviteter, tilnærminger og ressurser for førskolebarna, sier Rege og Størksen.

I utgangspunktet skulle prosjektet gjennomføres i barnehager i Rogaland, men nå blir det utvidet med barnehager i Drammen i Buskerud også. Derfor endres prosjektnavnet, fra RogaBarn til Lekbasert læring.

– Vi gleder oss veldig til å samarbeide med barnehagelærere i både Rogaland og Drammen i utprøvingen av førskoleopplegget, sier prosjektlederne.

Sterkt forskningsmiljø på barnehagefeltet ved UiS

Barnehageforskning er et sentralt satsingsområde ved UiS, og forskingsmiljøene samarbeider tett om flere store prosjekt på en rekke områder. 

Dekan Elaine Munthe ved Det humanistiske fakultet ved UiS synes tildelingen er svært gledelig, og at det er en tillitserklæring til forskergruppen. 

– Vi er sterke på barnehageforskning på UiS, noe denne tildelingen også bekrefter, sier Munthe.

Tildelingen gjør det også mulig å bygge videre på det gode samarbeidet mellom Handelshøgskolen og Læringsmiljøsenteret ved UiS, og kompetanseutviklingen som startet i Agderprosjektet.

Et så stort forskningsprosjekt krever også gode medarbeidere.

– Det er en stor utfordring å gjøre intervensjonsstudier. I tillegg til faglig kompetanse, krever det tverrfaglig praksisnært arbeid med en aktiv og støttende prosjektadministrasjon som har god forståelse for intervensjon og forskningsdesign. Våre medarbeidere, prosjektkoordinator Åse Lea, universitetslektor Svanaug Lunde, førsteamanuensis Ingeborg Foldøy Solli og stipendiatene Ragnhild Lenes og Dieuwer ten Braak, lykkes med nettopp dette, sier prosjektlederne Rege og Størksen.

Hva skal forskningsprosjektet Lekbasert læring finne ut?

I Lekbasert læring skal forskerne undersøke om et forskningsbasert førskoleopplegg for femåringer i barnehagen kan bidra til at barn får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Førskoleopplegget er utviklet i samarbeid mellom forskere på UiS og Universitetet i Agder (UiA) og barnehagelærere i Aust- og Vest-Agder.

Barnehager som deltar vil få et heldagskurs, tilgang til førskoleopplegget og tilhørende materialkasse, samt tilgang til en ny videobank med eksempler på hvordan aktivitetene kan gjennomføres. Det er sosial kompetanse, selvregulering, språk og matematikk som vil vektlegges i aktivitetene. Dette fordi forskning viser at barn som får god stimulering innen disse områdene i barnehagene har det beste utgangspunktet for å klare seg bra på skolen.

 

Les også

Forsiden til førskoleopplegget som brukes i forskningsprosjektet.

Boka med førskoleopplegget vil bli lagt ut til salg i 2018, etter at opplegget er ferdig testet ut.