MENY

Åpne foredrag

Vi har en hel rekke åpne foredrag på Åpent universitet. Foredragene i Arne Rettedals hus er på 15 minutter. Forskningskabareten i Universitetsbiblioteket har ti foredrag på ti minutter hver.

Bli med på spennende foredrag under Åpent universitet 28. september. Kan du stole på en forsker? Og hvor langt er det til stjernene? Velg mellom 31 foredrag på Åpent universitet ved UiS.

FOREDRAG I ARNE RETTEDALS HUS
Alle foredragene er på 15 minutter

Rom Ø110

12.30: «Hvordan virker Google?»
Førsteamanuensis Krisztian Balog, Institutt for data- og elektroteknikk.
Foredraget vil bli gitt på engelsk.

13.00: «Hvor langt er det til stjernene?»
Professor Per Amund Amundsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap.

13.30: «Higgs partiklen og partikelfysikkens Standard Model: Ved vi nu alting om alting?"
Professor Anders Tranberg, Institutt for matematikk og naturvitenskap.

14.00: «100-års jubileum for den viktigste oppfinnelsen i rensing av vann»
Førsteamanuensis Roald Kommedal, Institutt for matematikk og naturvitenskap.

14:30 «Stjernenes liv og død»
Professor Per Amund Amundsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap.

Kl 15:00: «Universets historie: det vi ved, vi ved, og det vi ved, vi ikke ved»
Professor Anders Tranberg, Institutt for matematikk og naturvitenskap.

15:30: «Sorte svaner og perfekte stormer»
Førsteamanuensis Roger Flage, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging.
 

Rom Ø 120

12.30: «Frykt og grådighet: Et lynkurs i investeringspsykologi»
Professor Ola Kvaløy, Handelshøgskolen ved UiS.

13.00: «Barn og tidlig innsats: Rettferdig og lønnsomt»
Førsteamanuensis Ingeborg Foldøy Solli, Handelshøgskolen ved UiS.

13.30: «Oljen i Stavanger: Oppgang eller undergang?»
Professor Klaus Mohn, handelshøgskolen ved UiS.

14:00: «Hva skal næringslivet med etikk?»
Førsteamanuensis Tarjei Mandt larsen, handelshøgskolen ved UiS.

14:30 «Kan du stole på en forsker?»
Professor Benn Folkvord, handelshøgskolen ved UiS.

15:00: «Nøkkelen ligger under matten»
fra Nattergalprosjektet når vi har «vondt i språket». Prosjektet omhandler barn med minoritetsbakgrunn som får en mentor et skoleår.
Universitetslektor Torhild Øvestad Rosell, Institutt for sosialfag.

15:30: «Det norske risikosamfunnet – null-visjon eller null-toleranse!»
Professor Ole Andreas Engen, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag.
 

Rom Ø 130

12.30: «Sylvi og bøndene»
Førsteamanuensis Arild Aurvåg Farsund, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag.

13.00: «Fremtidsvisjoner – er det noe å bry seg om, da?»
Professor Emeritus Jan Erik Karlsen, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag.

14.00: «Finst det eit europeisk VI?»
Universitetslektor Henrik Kvadsheim, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag.

14.30: «Ingen leser lenger – unge medievaner»
Universitetslektor Espen Reiss Mathiesen, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag.

15.00: «Ulikhet - hvor kommer den fra, og hvor blir den av?»
Førsteamanuensis Turid Rødne, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag.

15.30: «Sild og sjakett – bønerop og bunadssaum. Stavanger og Bergen, Ryfylke og Hardanger, i nasjonsbygginga»
Førsteamanuensis Erik Fossåskaret, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag.
 

FORSKNINGSKABARET I UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
Foredrag på 10 minutter x 10 forskere
 - om alt du ikke visste at du hadde lyst til å vite

Konferansier: Førstelektor Brita Strand Rangnes, IKS

12.30: «Money, monks and murder: Using English in the Middle Ages»
Professor Merja Stenroos, Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Foredraget vil bli gitt på engelsk.

12.45: «Hva kan vi lære av historiske sammenligninger?»
Førsteamanuensis Ketil Knutsen, IKS

13.00: «Når skolen blir et mareritt»
Stipendiat Trude Havik, Læringsmiljøsenteret.

Kl. 13.15-13.30: Pause

13.30: «Krig og litteratur: Kunsten å si alt det ikke finnes ord for»
Førsteamanuensis Janne Stigen Drangsholt, IKS.

13.45: «Steinen som knuser gamle sannheter: Fra arkeologien i Galilea»
Førsteamanuensis Fartein Valen-Sendstad, IKS.

14:00: «Foreldre teller: Om foreldrenes betydning for elevenes læring og utvikling i skolen»
Førsteamanuensis Elsa Westergård, Læringsmiljøsenteret.

Kl. 14.15-14.30: Pause

14.30: «Grenser for kontakt: Om samtaler med engler og døde»
Førsteamanuensis Anne Kalvig, IKS.

14.45:«Lyder og toner i språket: Litt om norsk på mikronivå.»
Førsteamanuensis Jan Kristian Hognestad, IKS.

15.00: «Alexander Kielland-ulykken: Det bearbeidende og omarbeidende minnet»
Førsteamanuensis og instituttleder Marie Smith-Solbakken, IKS.

15.15: «Kontroll og autonomi i læreryrket»
Professor og dekan Elaine Munthe, Det humanistiske fakultet.