MENY

Aasland gir 5,5 millioner til UiS

Regjeringen øker basisbevilgningene til universiteter og høyskoler med 160 millioner kroner i saldert budsjett for 2008. Av disse går 5,5 millioner til Universitetet i Stavanger.

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet uttaler statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, at de 160 millioner ekstra bevilgningene styrker regjeringens langsiktige satsing på kunnskap. Aasland trekker spesielt fram behovet for å sikre fleksibilitet for å håndtere utfordringene med økte ungdomskull og eventuelle endringer og behov i arbeidsmarkedet.

Midlene blir fordelt på institusjonene ut fra samme nøkkel som for de årlige basisbevilgningene. Det vil si at Universitetet i Stavanger får 5, 5 millioner kroner.

- Universitetene og høyskolene bør bruke de økte midlene til å tilby topp undervisning. I en anstrengt budsjettsituasjon har ofte kutt gått utover undervisningen. Denne ekstrabevilgningen gir mulighet til å følge opp studentene på en god måte. Midlene er ikke øremerket, men jeg forventer at de blir brukt på å styrke undervisningstilbudet, sier Aasland.

Satsing på forskning gir resultater. Det utføres mer og bedre forskning og at antall doktorgradskandidater er økende viser oversikter, blant annet fra forskningsinstituttet NIFU STEP.

- Vi økte basisbevilgningene i revidert nasjonalbudsjett i vår, vi la fram et meget godt budsjett i oktober, og nå foretar regjeringen enda en styrking. Nå får sektoren midler til ytterligere å heve kvaliteten på undervisning og forskning, forteller Aasland.

Les hele pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet her.