MENY

Aasland varsler ny forskningsmelding

Statsråd Tora Aasland berømmet Barneuniversitetet da hun åpnet Forskningsdagene 2008 på Vitenfabrikken i Sandnes. Samtidig varslet hun en ny stortingsmelding om forskning.

- Jeg har lyst til å berømme Universitetet i Stavangers initiativ med Barneuniversitetet under disse Forskningsdagene. Onsdag og torsdag skal barn bli studenter i fysikk og matematikk. Det er viktig at vi klarer å stuimluere barn og unge til å interessere seg for vitenskapen, sa Aasland.

Mange skoleelever møtte fram for å delta på åpningen av Forskningsdagene. De neste ti dagene byr på en rekke forskningsrelaterte aktiviteter for barn og unge.

Statsråden lanserte også en nasjonal nyhet da Forskningsdagene for første gang ble åpnet utenfor Oslo. Hun varsler en ny  stortingsmelding om forskning i løpet av 2009.

- Jeg ser behov for helhetlig framstilling av kvalitet og rammevilkår på forskningsområdet, understreker statsråd Aasland. Meldingen vil derfor presentere status og drøfte mål for regjeringens samlede forskningspolitikk. Meldingen vil omhandle forskningskvalitet og bedre ressursutnyttelse for den offentlige innsatsen.

- Forskning er avgjørende
Siden 2005 har Norge hatt en positiv utvikling både i offentlig og privat FoU-innsats. Men i samme periode har BNP-veksten vært så høy at Norge har stagnert med hensyn til FoU-innsats som andel av BNP. Nye tall viser at EU-landene heller ikke har lykkes i å nærme seg 3-prosentmålet..

- Det er avgjørende at vi har ambisiøse mål for norsk forskning. Forskning er avgjørende for at Norge skal være et kunnskapsbasert og innovativt samfunn. Både kultur, næring og velferd er avhengig av ny forskning og av anvendelse av forskningens resultater, sier Aasland.

Stortingsmeldingen i 2009 vil omfatte kvalitet og vilkår både i forhold til rekruttering og utstyr, sa statsråden.

Stortingsmeldingen vil også drøfte:
- Hvordan offentlig forskningsinnsats kan innrettes for å bidra til mer verdiskaping, økt velferd og til å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer. Likeledes vil den inneholde vurderinger om hvordan de nasjonale prioriteringene blir fulgt opp, og om utvikling i det internasjonale samarbeidet.

-Oppfølging av Stjernøutvalgets anbefalinger om utvikling av forskningen i universitets- og høyskolesektoren.

-Hvordan sikre god formidling og bruk av resultater.

- I meldingsarbeidet vil jeg samrå meg med Regjeringens forskningsutvalg, Norges forskningsråd og andre relevante aktører, presiserer forskningsminister Tora Aasland. - At investering i forskning og utdanning er den beste pengebruken for å få til en god samfunnsutvikling, reflekteres dessverre ikke i tilstrekkelig grad i den offentlige debatten. Jeg står hver dag på for å bedre forskningens kår, men mange miljøer må samarbeide skal vi kjempe for å gi kunnskapspolitikken den plass den fortjener.