MENY

Aina Berg (IRIS) inn i Divisjonsstyret for store satsinger

Direktør Aina Berg i International Research Institute of Stavanger (IRIS) er oppnevnt som medlem av Norges forskningsråd divisjonsstyre for store satsinger.

Forskningsrådet har tre divisjonsstyrer, for henholdsvis innovasjon, store satsinger og vitenskap.

- Divisjonsstyret for store satsinger har ansvar for å sikre kvalitet, relevans og volum innenfor de store forskningsprogrammene - strategiske og langsiktige satsingsområder nasjonalt. Styret fungerer som et mellomledd mellom hovedstyret i Forskningsrådet og de enkelte programstyrene, og skal i tillegg arbeide slik at Forskningsrådet fungerer helhetlig på tvers av divisjonsgrensene, sier Berg.

- Dette er en spennende utfordring og det gir gode muligheter til å påvirke. Det vil være nyttig både for IRIS og UiS at vi er representert i dette styret, fortsetter hun.

Oppnevningen gjelder for perioden 1. september 2007 til 31. august 2011.

Divisjonsstyret for store satsinger
Knut Liestøl, professor, Universitetet i Oslo, leder av divisjonsstyret, medlem av Hovedstyret
Leiv K. Sydnes, professor, Universitetet i Bergen
Jarle Aarbakke, professor ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø
Paul Birger Torgnes, administrerende direktør, Fjord Marin Holding ASA
Helle Brit Mostad, sjefsforsker, Ny energi og miljø, StatoilHydro.
Torunn Lauvdal, rektor, Høgskolen i Agder (fra 1. august)
Aina Berg, direktør, IRIS (International Research Institute of Stavanger)

1. varamedlem: Rasmus Hansson, generalsekretær, WWF Norge
2. varamedlem: Dagny Haga, rådmann, Hammerfest kommune

Divisjonsstyret for innovasjon
Alf Bjørseth, styreformann Scatec, leder av divisjonsstyret, medlem av Hovedstyret
Stig Trondvold, konserndirektør, Kongsberggruppen ASA
Knut Hove, rektor, Universitetet for miljø- og biovitenskap
Vibeke Madsen, adm. direktør, Handelens og servicenæringens hovedorganisasjon
Ann-Brith Jensen, administrativ leder/kvalitetsleder, DEMAS AS
Toril A. Nagelhus Hernes, forskningssjef, SINTEF Helse
Anthony Kallevig, utredningsleder, Landsorganisasjonen i Norge

1. varamedlem: Camilla A. C. Tepfers, Direktør Innovasjon, DnB NOR
2. varamedlem: Hans-Roar Sørheim, viseadministrerende direktør, Christian Michelsen Research AS.

Divisjonsstyret for vitenskap
Kari Melby, professor, NTNU, leder av divisjonsstyret og medlem av Hovedstyret,
Per A. Foss, Vice-president technology licencing, GE Healthcare
Grete Brochmann, forsker I, Institutt for samfunnsforskning
Stig Slørdahl, dekanus, Medisinsk fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Dag L. Aksnes, professor, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen
Kenneth Ruud, professor, Institutt for kjemi, Universitetet i Tromsø
Eva S. Dugstad, viseadministrerende direktør, Institutt for energiteknikk

1. varamedlem: Kjersti Fløttum, professor, Romansk institutt, Universitetet i Bergen
2. varamedlem: Oddrun Sæter, professor, Høgskolen i Oslo

Les mer på Forskningsrådets nettsider