MENY

Akademisk kapitalisme

Professor Knut Kjeldstadli (UiO) presenterer torsdag 27. januar kl. 19.00 sin debattbok fra i fjor høst. Boken handler om hvordan omfattende reformer i universitetssektoren har medført at universitetene i økende grad styres som kunnskapsbedrifter, hvordan utdanning og forskning er blitt en global, kommersiell vekstindustri. Kommentar ved rektor Aslaug Mikkelsen (UiS).

Arrangementet finner sted på Arkeologisk museum og er et samarbeid mellom Forum for historie, kultur og samfunn og Vitenskapsakademiet i Stavanger.

Alle interesserte er hjertelig velkomne til møtet!

Forum for historie, kultur og samfunn - våren 2011


Vitenskapsakademiet i Stavanger - våren 2011:

 
 
Forum for historie, kultur og samfunn - våren 2011:

Torsdag 10. februar, kl. 19.00-20.30

 Professor Tore Grønlie, Universitetet i Bergen:
Sentraladministrasjonen de siste tiår: Politisert, rettsliggjort eller fragmentert?

Samarbeidsarrangement mellom Vitenskapsakademiet i Stavanger og Forum for historie, kultur og samfunn.

Onsdag 23. mars, kl. 18.00-19.30

Professor Sigrid Lien, Universitetet i Bergen:
Skam og stolthet: Kolonial fortid på utstilling i Bergen

Onsdag 27. april, kl. 18.00-19.30

Dr.theol. Jørn Varhaug, Universitetet i Stavanger:
Sosiale og kultiske grunner til israelittenes særegne forståelse av fattigdom


Onsdag 11. mai, kl. 18.00-19.30

Universitetslektor Anne Kalvig, Universitetet i Stavanger:
Alternativ terapi – mytar og mangfald


Alle møtene finner sted på Arkeologisk museum og er åpne for alle interesserte.

 
Vitenskapsakademiet i Stavanger - våren 2011:

Alle møtene finner sted på Arkeologisk museum.

Torsdag 27. januar, kl. 19.00-20.30:
Professor Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo:
Akademisk kapitalisme

Kommentar: Rektor Aslaug Mikkelsen, Universitetet i Stavanger.
Møtet er et fellesmøte med Forum for historie, kultur og samfunn


Torsdag 10. februar, kl. 19.00-2030:
Professor Tore Grønlie, Universitetet i Bergen:
Sentraladministrasjonen de siste tiår: Politisert, rettsliggjort eller fragmentert?
Møtet er et fellesmøte med Forum for historie, kultur og samfunn


Torsdag 17. mars, kl. 19.00-2030:
Førsteamanuensis Kåre Bredeli Jørgensen, Universitetet i Stavanger
Nobelprisen i Kjemi 2010. Om hvordan en kan snekre molekyler, og muligheter det gir
Møtet er et fellesmøte med Norges tekniske Vitenskapsakademi


Torsdag 12. mai, kl. 19.00-2030:
Professor Ole Danbolt Mjøs, Universitetet i Tromsø:
Studere seg til verdensfred? Om fredsstudiene i Tromsø?
Møtet er et fellsmøte med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Fredag 17. juni:
Kl. 1830 -merk tiden- Utdeling av ViS-prisen for kritisk forskningsjournalistikk.
Kl. 1900: Foredrag ved prisvinneren.
Det blir også årsmøte i forkant av prisutdelingen.

 

Alle er velkommen til møtene!