MENY

Aktuell master i migrasjon

Liv Aatland er masterstudent i Migration and intercultural relations ved Universitetet i Stavanger. Allerede før hun har levert masteroppgaven, merker hun interesse fra potensielle arbeidsgivere

Liv Aatland forsker på arbeidsinnvandring og har fokus på Stavanger-området.

– Dette er kjempeaktuelt, sier hun og viser til medieoppslag om arbeidsinnvandrere i byggebransjen. Hun begynte på master i Migration and intercultural relations (Joint master) ved UiS i 2006, og avslutter nå til sommeren.

Aatland valgte dette toårige masterprogrammet fordi hun alltid har vært interessert i migrasjon og har bakgrunn i interkulturell kommunikasjon. Hun opplever temaet hun studerer som veldig aktuelt i regionen.

– 37 prosent av bedriftene i Rogaland har utenlandsk arbeidskraft, sier Aatland som i løpet av studiet har vært knyttet til Acergy ved å ha praksisplass ved personalavdelingen der.

Acergy er et firma innenfor offshore-industrien som har mange utenlandske arbeidere. Her kunne masterstudenten observere hvilke utfordringer arbeidsinnvandrere har på en arbeidsplass.

Aatland har foreløpig gjort tre intervju med arbeidsinnvandrere fra andre land, og ut fra disse laget en pilotstudie som hun skal utvikle videre i masteroppgaven sin.
– Jeg fokuserer på den første tiden i Norge og hvordan det oppleves å komme hit. Jeg ser på hva som er vanskelig for dem å forholde seg til. Hva som oppleves positivt og hva som oppleves negativt, sier Aatland.

Aatland ser på grunner for hvorfor arbeidsinnvandrerne har kommet til Norge, og hva som har innvirkning på hvorvidt de blir eller ikke.

Aatland forklarer at når utlendinger kommer til Norge, får de gjerne utfordringer med helt dagligdagse ting.
– Det kan være utfordringer knyttet til hvordan bussystemet fungerer eller til hvordan man forholder seg til det norske helsesystemet, sier hun.

Praksis og research
Masterstudentene får i løpet av studiet innsikt i migrasjonsteori og migrasjonshistorie. Innenfor dette store fagfeltet fokuserer studentene på forskjellige problemstillinger i masteroppgavene sine, for eksempel flyktningproblematikk, minoritetsrettigheter eller spørsmål knyttet til problemer etter de-kolonialiseringen.

– Faget dekker over mange perspektiver, så det gjelder å bestemme seg tidlig for et fokus, sier Aatland.

I løpet av studiet skal masterstudentene ha praksis på et universitet/forskningsinstitusjon, bedrift, eller annen offentlig eller privat institusjon eller organisasjon. Aatland har vært involvert i NAV EURES, som er et samarbeid for å fremme fri bevegelighet av arbeidskraft innenfor EU/EØS-området. Hun har også vært konsulent for Sandnes Læringssenter, Sandnes Kommune, der de har stor pågang av blant annet polske arbeidstakere.

– Sandnes kommune er et eksempel på en kommune der arbeidsinnvandring er svært aktuelt. Her er det mange folk som ønsker å lære seg engelsk og norsk, sier Aatland som har vært konsulent i spørsmålet om arbeidsinnvandring og språkopplæring.

Jobbmuligheter
Aatland ser fram til å bli ferdig med studiet.
– Jeg har ikke markedsført meg, men jeg har allerede merket interesse for kompetansen, og jeg ser positivt på det å få meg jobb når jeg er ferdig med masteren til sommeren.

Masterprogrammet Migration and intercultural relations er et samarbeid mellom eksperter på området på ulike fagfelt og studenter fra hele Europa. Det er en internasjonal grad med engelsk som arbeidsspråk, og alle de norske studentene har vært i Tyskland for fellesundervisning. Aatland og en medstudent har i tillegg vært i Slovenia i forbindelse med studiet.

Ved oppstart i 2008 samarbeider Universitetet i Stavanger med flere europeiske universiteter, slik at studentene som tar en joint master kan påregne tur til enkelte av samarbeidslandene på universitet i Tyskland, Portugal, Slovenia, Kroatia og Tsjekkia.

Les mer om Joint master in migration and intercultural relations.