MENY

Aktuelle med antologier om drama, teater og demokrati

Drama- og teaterpedagoger, forskere og kunstnere i den norske høgskole- og universitetssektoren har samarbeidet om å gi ut to antologier. Blant bidragsyterne og forfatterne finner vi Aud B. Sæbø, Anna S. Songe-Møller og Karin B. Bjerkestrand fra UiS.

Bildet viser antologiene om drama, teater og demokrati. Aud B. Sæbø, Anna S. Songe-Møller og Karin B. Bjerkestrand er aktuelle med antologier.

Boken «Antologi I – I barnehage, skole, museum og høyere utdanning» er den første av de to antologiene fra drama- og teaterpedagoger, forskere og kunstnere i den norske høgskole- og universitetssektoren som formidler drama- og teaterforskning, kunnskap og erfaringer om temaer relatert til demokrati. 

Professor emerita Aud Berggraf Sæbø ved Universitetet i Stavanger har vært vært medredaktør for Antologi I som er knyttet til undervisning og utdanning fra barnehage til voksenopplæring. 

Kan bidra til demokratisk kultur

Sæbø er i tillegg medforfatter til innledningskapittelet i Antologi I hvor prosjektet Drama – Teater – Demokrati settes inn i dagens undervisningskontekst og utfordringer. Hun har også skrevet et kapittel som viser at læreren gjennom sin bevisste strukturering og ledelse av et dramaforløp kan bidra til å utvikle elvenes demokratiske kompetanse.

Boka gir innsyn i og tilbyr nye perspektiver på dramapedagogikkens muligheter og utfordringer i forskjellige undervisningskontekster med utgangspunkt i begrepet demokrati. Bidragene fra undervisning og utdanning for barnehagen presenterer prosjekter som utforsker det å skape teater for og med barn, interaktivt barneteater og dramapedagogikkens muligheter i barnehagen.

De to antologiene summerer opp det treårige nasjonale forskningsprosjektet Drama teater demokrati (2014-2017). Et felles mål har vært å undersøke hvordan drama og teater behandler demokratiske tematikker og spørsmålsstillinger, og ikke minst undersøke hvordan drama- og teaterpraksiser kan bidra til en demokratisk kultur i møter mellom mennesker, ytringsprosesser, arbeidsformer og verk.

Gir innsyn i teaterkultur

Denne andre antologien «Drama, teater og demokrati - Antologi II - Kultur og samfunn» er knyttet til kultur og samfunn gjennom marginalitet, etnisitet og helse. Antologi II gir innsyn i teaterkultur ut over undervisningskonteksten; arbeid med marginaliseringsprosesser og utenforskap, interkulturelle  utfordringer og drama/teater i en demokratisk helse- og omsorgskultur.

Sammen med universitetslektor Gunnhild Brænne Bjørnstad (da ansatt ved UiS, nå HioA) har dosent Anne S. Songe-Møller og førstelektor Karin Brunvathne Bjerkestrand ved UiS skrevet et kapittel i boka. Dette var et EØS-prosjekt i samarbeid med kulturorganisasjonen PiNA i Slovenia. I tillegg har Bjerkestrand sammen med professor Rikke Gûrgens Gjærum og førstelektor/skuespiller Ingrid Vollan bidratt med et kapittel om demokratisk deltakelse i norske institusjonsteatre: om kvinner og medvirkning.

Felles for bidragene i denne boken er interessen for  hvordan kunnskap om demokrati iscenesettes og formidles. Antologiene er utgitt på Fagbokforlaget. 


Tekst og foto: Maria Gilje Strand