MENY

Akuttmedisinsk storsatsing i Stavanger

UiS, Norsk Luftambulanse, Lærdalfondet, Stavanger Universitetssjukehus og Universitetsfondet går sammen om et større forskningsprogram, ”Akuttmedisin Stavanger” (SAR).

Forskningsprogrammet vil først og fremst fokusere på simuleringsbasert akuttmedisinsk læring og implementering, avanserte prehospitale akuttmedisinske tjenester og hjertestansforskning. Programmet vil ha en varighet på fem år og en økonomisk ramme på om lag 20 millioner kroner.

Gavepakke til UiS
Stiftelsen Norsk Luftambulanse går inn med finansiering av flere vitenskapelige stillinger i SAR-samarbeidet. I denne gavepakken til UiS ligger det inne en professorstilling, en førsteamanuensis, et gjesteprofessorat og en post.doc.-stilling. I tillegg skal minst fem PhD-stipendiater legges til UiS.

Lærdals Fond for akuttmedisin vil gå inn i SAR-programmet med en million kroner i hvert av de fem påfølgende år. Midlene fra Lærdalfondet skal finansiere to post.doc.-stillinger ved Stavanger Acute Medicine Foundation, SAFER.

Stavanger Universitetssjukehus vil i første omgang bidra inn i satsingen med en halv million kroner årlig i fem år. I tillegg vil professor Eldar Søreide ved SUS, som er en av Nordens eksperter innen området, få fristilt inntil halvparten av sin arbeidstid for å delta i samarbeidet.

Også Universitetsfondet, som tok initiativ til spleiselaget, bidrar med midler til forskningsprogrammet ”Akuttmedisin Stavanger”. Universitetsfondet har bevilget fem millioner kroner til SAR-programmet, som dermed vil ha en økonomisk ramme på om lag 20 millioner kroner.

Glad for storsatsingen
Påtroppende rektor Marit Boyesen ved UiS er glad for den store satsingen på akuttmedisinsk forskning i Stavanger. Under gårsdagens styremøte i Universitetsfondet for Rogaland var det god stemning rundt bordet.

- For universitetet betyr satsingen et stort skritt framover i utviklingen av den nye doktorgradsspesialiseringen i helse og medisin. Vi er svært glade og takknemlige for at Luftambulansen velger UiS som en av sine samarbeidspartnere innen forskning og forskerutdannelse. Med den styrken regionen har fra før innen akuttmedisin gjennom SUS og SAFER, vil UiS nå kunne hevde seg som en sterkere aktør i dette samarbeidet. Samlet sett ligger det an til at regionen nå kan utvikle et faglig spissområde med en fremtredende posisjon både nasjonalt og internasjonalt, sier Boyesen.

- Universitetsfondets bevilgning på 10 millioner kroner til en doktorgrad innen helse og medisin ved UiS har vært avgjørende. Med den nye og tverrfaglige PhD-graden er det nå mulig både for sykepleiere, kiropraktorer og medisinere å disputere ved UiS, sier Boyesen, som mener satsingen på akuttmedisinsk forskning også kan være et viktig skritt i utviklingen av et framtidig helsefakultet ved UiS.

Tverrfaglighet viktig
Det er først og fremst den tverrfaglige bredden i det nye PhD-programmet ved UiS som har gjort at Norsk Luftambulanse nå vil knytte tettere bånd til Stavanger.

- Vi har funnet fram til en enormt spennende plattform her, som passer godt inn i vår plan. Vi satser tungt på forskning og har per i dag 20 PhD-er i akuttmedisinske prehospitale tjenester, sier generalsekretær Åslaug Haga i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

- Det at UiS har valgt å bygge en tverrfaglig PhD-grad innenfor helse og medisin har vært viktig for oss. Tverrfaglighet preger all akuttmedisin, sier forskningssjef Hans Morten Lossius i Norsk Luftambulanse.

Han håper SAR-prosjektets tverrfaglige karakter nettopp kan hindre vanntette skott mellom ambulansetjenesten, sykepleien og legevitenskapen.

Les også: Luftambulansen med gavepakke til UiS