MENY

Alexandre Dessingué ny prodekan for forskning på HF-fakultetet

Alexandre Dessingué er oppnevnt som ny prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet for en periode på fire år. Han tiltrådte stillingen 1. januar.

Alexandre Dessingué kommer fra stillingen som førsteamanuensis i lesevitenskap og historiedidaktikk ved Institutt for kultur- og språkvitenskap.

- Som prodekan for forskning vil jeg blant annet arbeide for å synliggjøre mer av all den gode forskningen som skjer ved Det humanistiske fakultetet, sier en engasjert Alexandre Dessingué som også vil jobbe for økt internasjonalisering og tettere samarbeid mellom instituttene og sentrene ved fakultetet og med de andre fakultetene.

- Det er også viktig å sikre robuste og profilerte doktorgradsutdanninger i utdanningsvitenskap og lesevitenskap, påpeker Dessingué som har forskererfaring i litteratur- og kulturvitenskap fra Frankrike, Spania, Latin Amerika og Norge.

Han var ansatt ved Universitetet i Bergen (UiB) fra 1998 til 2003 og tok sin doktorgrad i litteraturvitenskap ved UiB i 2005.

Alexandre Dessingué ble ansatt ved Universitetet i Stavanger (UiS)  i 2003 og har vært leder av kultur- og minneforskning siden 2008.

-  Som forsker har jeg de siste årene særlig vært opptatt av hvordan fortiden preger samfunnet i dag på godt og vondt, sier han.

Den nye prodekanen har også mange andre jern i ilden for 2014. Sammen med historikeren Jay Winter fra Yale University er han redaktør av en bok om hvordan det som ikke uttrykkes verbalt preger, og har preget, historien og samfunnet.

Han er også forfatter i en internasjonal antologi «Research Companion to Memory Studies».

- Der skal jeg skrive om kollektivt minne og kollektiv identitet med utgangspunktet i sosiologen Maurice Halbwachs og kulturteoretikeren Mikhail Bakhtin, forteller Dessingué.

Portrett av Alexandre Dessingué

Alexandre Dessingué er ny prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet. (Foto: Asbjørn Jensen, UiS)