MENY

– Alfred Hauge byr på overraskelser

Forskere ved UiS er aktuelle med bok om Alfred Hauges omfattende forfatterskap. – Mange ville nok blitt overrasket over hvor stort spenn det er i hans forfatterskap, forteller Benedikt Jager, medredaktør av boka «Mellom sky og havsens grunner».

Bildet viser Benedikt Jager under en bokpresentasjon. – Målet med denne boka var å fremheve det motsetningsfulle og uavklarte i Hauges verk, forteller Jager.

Den 17. oktober 2015 var det hundre år siden Alfred Hauge ble født på Sjernarøy i Rogaland. I den forbindelse samlet rundt 40 personer seg på Utstein kloster to uker senere for å diskutere forskjellige sider ved hans omfattende forfatterskap. Innleggene fra denne konferansen ble senere bearbeidet og gjort om til bokformat.

Vil du se presentasjonen av boka?

Nå er forskere ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo samt andre litteraturforskere og Alfred Hauge-kjennere aktuelle med boka «Mellom sky og havsens grunner – Nylesninger i Alfred Hauges forfatterskap», utgitt på Novus forlag.

Fremhever det uavklarte

Ifølge medredaktør av boka, forfatter og litteraturforsker Benedikt Jager ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved Universitetet i Stavanger, har det vist seg vanskelig å redusere Hauges forfatterskap til en fellesnevner. Det er også til dels bakgrunnen for denne publikasjonen.

– Målet med denne boka var å fremheve det motsetningsfulle og uavklarte i Hauges verk, forteller Jager.

Boka inneholder bidrag av forskere som i lang tid har vært opptatt av Alfred Hauge, men også av forskere som skriver om han for første gang. Det mener Jager er positivt i og med at forfatterskapet hans er såpass sammenfattet. Han hadde på forhånd av 100-årsjubileet, lite kjennskap til forfatteren selv.

– Det var tilfeldig at arbeidet med jubileet og konferansen landet på «mitt bord», men jeg er veldig glad for at det gjorde det. Jeg tror mange ville blitt overrasket over hvor stort spenn det er i hans forfatterskap. Hauge byr på mange overraskelser, og forfatterskapet hans er svært omfattende, sier Jager.

Sterkt knyttet til hjemstedet

Ifølge Jager er det mange som forbinder Hauge med religion, tro og salmedikting, men det er nok ikke like mange som er klar over særtrekkene og motsetningene i Alfred Hauges bøker, nemlig tradisjon og modernisering, det lokale og det universelle, realismen og det eksperimentelle. Motsetningen mellom det høye og det lave – spenningen mellom det ekstatisk visjonære og den mørkeste fortvilelsen preger forfatterskapet til Alfred Hauge.

– Den første perioden i Hauges litterære produksjon kan betegnes som kristen, didaktisk realisme. Men selv om tro er et bærende element i mange av hans verk, må det snarere betraktes som tolkningsmulighet og «survival kit» enn som endelig svar, sier Jager.

Alfred Hauges forfatterskap og biografi speiler på mange måter Norges utvikling i det 20. århundre. Han var sterkt knyttet til hjemstedet og til de religiøse miljøene på Vestlandet, men uten å være provinsiell eller dogmatisk. Han hadde en utvikling som kulturpersonlighet som viser en åpenhet mot verden og dens moderniseringsuttrykk uten at han dermed fornekter sin egen herkomst eller vender tradisjonen ryggen, står det å lese i boken.

– Derfor er hans virke som skjønnlitterær forfatter og som journalist mangefasettert og fortjener oppmerksomhet også i dag, forteller Jager.

– Ikke alt er like bra

Boken «Mellom sky og havsens grunner – Nylesninger i Alfred Hauges forfatterskap» tar i stor grad for seg siste syklusen av Hauges forfatterskap. Blant annet skriver tidligere journalist i Stavanger Aftenblad, Kristin Aalen, et kapittel om det som kan tolkes som spor av LSD-ruserfaringer i Hauges verk. Selv skriver Jager om Alfred Hauges Manndom, mens Michael Grote ved Universitetet i Bergen tar for seg Alfred Hauges roman Mysterium, og den mer eksperimentelle litteraturen hans.

Arbeidet med jubileet, konferansen og nå med bokutgivelsen, har ført til at Benedikt Jager etterhvert har vær pløyd igjennom en rekke av Hauges verker. Mye har overrasket han, men det finnes også noe han kunne klart seg uten.

– Jeg vil ikke påstå at litteraturen hans er fantastisk fra perm til perm, og det er ikke alt av Hauges forfatterskap som har tålt tidens tann, men så dukker det opp noen perler innimellom som virkelig er verdt å bruke litt tid på, sier han og smiler. 


Tekst og foto: Maria Gilje Torheim