MENY

Alice Kjellevold i forskningsetisk komité for medisin og helsefag

Førsteamanuensis Alice Kjellevold ved Institutt for helsefag er av Kunnskapsdepartementet oppnevnt til medlem av den forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM). Oppnevningen gjelder for perioden 15. juli 2011 til 31. desember 2013.

NEM ble opprettet av Utdannings- og forskningsdepartementet i 1990. Etiske spørsmål innen medisinsk forskning hadde til da blitt vurdert av Rådet for medisinsk forsknings etikkutvalg i Norges allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF). NEM ble en videreføring av dette utvalget.

Komiteen er sammensatt av 12 personer med ulik faglig bakgrunn. I følge mandatet skal komiteen ved siden av medisinsk kompetanse ha fagkompetanse innen jus og etikk og bør også ha kompetanse innen psykologi og genetikk. I komiteen er det også lekrepresentanter.

Komitémedlemmene blir oppnevnt av Kunnskapsdepartementet etter innstilling fra Norges forskningsråd. En oppnevningsperiode går over fire år og hvert medlem kan bare sitte i komiteen to perioder. Komiteen møtes 5-6 ganger i året.

Medlemmer i Nasjonal forskningsetisk komité for medisin og helsefag – NEM:

Professor Dag Brusgaard (leder), UiO
Førsteamanuensis Kjersti Bakken (nestleder), UiB/UiT
Overlege Kristin Bjordal, Radiumhospitalet
Førsteamanuensis John-Arne Skolbekken, NTNU
Førsteamanuensis Geir Lorem, UiT
Professor Åshild Slettebø, UiA
Advokat Sigmund Simonsen
Lekrepresentant Patricia Melsom, NITO
Lekrepresentant William Johnsen, student
Professor Dag Undlien, UiO
Lege Wenche Frogn Sellæg
Førsteamanuensis Alice Kjellevold, UiS
Varamedlemmer:
Forskningssjef Randi E. Reinertsen, Sintef
Professor Arne Sandvik, NTNU

Les mer om Nasjonal forskningsetisk komité for medisin og helsefag

Les også: Skal gi råd til Forskningsrådet
Les også: Bli en rettsviter ved UiS