MENY

Alice Kjellevold i prioriteringsutvalg

Regjeringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan vi best møter dagens prioriteringsutfordringer i helsesektoren. Førsteamanuensis Alice Kjellevold fra UiS er utnevnt som medlem i utvalget.

Norge bruker store ressurser på helse- og omsorgstjenester. Helsetjenesten skal være av god kvalitet, gi mest mulig helse for ressursene som anvendes i tjenesten, og sikre likeverdig tilgang til helsetjenester, uavhengig av diagnose, kjønn, bosted, personlig økonomi, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon.

Et eget utvalg skal nå se nærmere på prioriteringsutfordringene i helsesektoren.

Utvalget vil bestå av personer som har stor faglig ekspertise, personer med bred samfunnsforståelse og relevant erfaring fra helsesektoren, og personer som ivaretar pasientperspektivet.

Alice Kjellevold ved Institutt for helsefag ved UiS ble i statsråd i dag oppnevnt som medlem av prioriteringsutvalget.

Utvalget vil bestå av følgende medlemmer:

 • Professor Ole Frithjof Norheim, Bergen (leder)
 • Stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, Eidsvoll
 • Generalsekretær Bjørnar Allgot, Diabetesforbundet, Oslo
 • Fastlege Bente Aschim, Oslo
 • Administrerende direktør Stener Kvinsland, Bergen
 • Stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul, Ørland
 • Førsteamanuensis Hans Olav Melberg, Oslo
 • Professor Reidun Førde, Oslo
 • Professor Jan Abel Olsen, Tromsø
 • Generalsekretær Tove Gundersen, Rådet for psykisk helse, Oslo
 • Spesialrådgiver Øystein Mæland, Oslo
 • Førsteamanuensis Alice Kjellevold, Stavanger
 • Avdelingsoverlege Atle Moen, Asker

Les mer om prioriteringsutvalget

(Opprinnelig publisert 21. juni, 2013)

Alice Kjellevold (Foto: Elisabeth Tønnessen)

NYTT VERV: Alice Kjellevold er utnevnt som medlem til et nytt nasjonalt utvalg som skal se på utfordringene med prioriteringer i hesesektoren. (Foto: Elisabeth Tønnessen)