MENY

Alle stipendiatstillinger besatt

Etter statsbudsjettet har flere universiteter og høyskoler klaget over budsjett og tildelte stipendiatstillinger. Samtidig påpeker Riksrevisjonen at sektoren ikke klarer å besette stipendiatstillingene. Ved UiS er imidlertid alle de 48 statlige stipendiatstillingene besatt.

- Alle våre stipendiatstillinger er besatt. UiS burde hatt 20 nye stipendiatstillinger og ikke syv, når vi i 2006 fikk 15, sier Ramvi, og henviser til tidelingen i statsbudsjettet.

- Det er en stor skuffelse at vi ikke fikk flere stipendiatstillinger når vi scorer så høyt på egen forskningsproduksjon. Og særlig skuffende er det jo når de gamle universitetene har ubrukte stipendiatstillinger, sier han.

Ifølge universitetsdirektøren har UiS de to siste årene jobbet fokusert og planmessig med å få igangsatt aktivitet av de tidligere akkumulerte midlene og ved utgangen av året vil UiS ha brukt alle tildelte midler.

- Dette gjør oss mer sårbare for svingninger, men det viser også at UiS har høy aktivitet, som kan økes forutsatt finansiering, konstaterer Ramvi.

Les mer om UiS og statsbudsjettet!