MENY

Alsnosy Balbaas disputerer

Alsnosy Balbaas disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger fredag 23. januar 2009 med avhandlingen: Managing Environmental Sustainability in Seaports: Towards an integrated method.

Disputasen finner sted fredag 23. januar kl. 12.15, Kjølv Egelands hus, auditorium E-164, inngang sør. Prøveforelesning kl. 10.00. Oppgitt emne for prøveforelesningen: "The containerization evolution and its future"

Om avhandlingen

Havner lever mange typer tjenester og har mange forskjellige aktiviteter som kan forårsake forskjellige type og grad av forurensning. Slik forurensning er svært negativ i forhold til globalt klima generelt og lokalt miljø spesielt. I takt med økende krav fra myndigheter, kunder og samfunnet generelt, er det derfor mange havnemyndigheter over hele verden som ønsker å forbedre seg med hensyn på miljøovervåkning og bærekraftig utvikling, organisasjonsstyring og ledelse.

I tillegg ønsker havnemyndighetene å forbedre seg for å levere bedre tjenester med økt kvalitet. Tradisjonelle miljøstyringssystem har ofte forskjellige begrensninger. Havnemyndigheter over hele verden trenger derfor nye og bedre løsninger som er rettet mot dagens miljøutfordringer, krav og utvikling.

Hovedfokus i dette doktorgradsprosjektet har vært å utvikle en integrert metode for bedre å styre havnemiljøet i en av de større havnene i Egypt. Både miljø- og kvalitetsstyringssystem ble brukt som basis for å utvikle en integrert og komplementær metode for å identifisere forbedringsmuligheter.

Studien identifiserer miljøbelastningen i havnen samt styrker og svakheter i styringssystemet for å øke kunnskap omkring integrering av kvalitets- og miljøstyringssystem. Studien gir også et rammeverk for integrering av kvalitets- og miljøstyringssystem. Rammeverket blir demonstrert brukt for å identifisere svakheter i havnemyndighetens styringssystem.

Alsonosy Balbaas er født i Alexandria, Egypt, og er Asst. Dean for external affairs and activities ved Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport, Egypt.

Han er utdannet BSc (Maritime transport) og Master Mariner F.G fra Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport College of Maritime Transport & Technology, Egypt, og har MSC (Maritime safety & Fleet operations) fra Universitetet i Tokyo.

Bedømmelseskomitéen har bestått av:

1. Professor Aristotelis Naniopoulos, Aristotle University of Thessaloniki, Hellas

2. Professor Tuomo Kässi, Lappeenranta University of Technology, Finland

3. Førsteamanuensis Tore Markeset, Universitetet i Stavanger, (administrator).

Hovedveileder: Professor Jayantha P. Liyanage, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, Universitetet i Stavanger

Leder av disputasen: Instituttleder Ole Andreas Songe-Møller, Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi. Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, UiS.