MENY

Alternativ tru på frammarsj

Det er ikkje berre prinsesse Märtha som trur på englar. Ifølgje forskar Anne Kalvig ved Institutt for kultur- og språkvitskap ved UiS er stadig fleire av oss opptekne av spiritualitet og alternativ livsstil.