MENY

Anders Langeland disputerte

Førstelektor Anders Langeland, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, UiS, disputerte for ph.d.-graden ved Aalborg Universitet den 20. mars. Avhandlingen han disputerte med har tittelen The Quest for Environmentally Sustainable Transport Development: A study of land use and transport planning in 4 cities in 4 countries.

Avhandlingen reiser spørsmålet om hva er det som henholdsvis fremmer og hindrer en miljømessig bærekraftig areal- og transportutvikling i mellomstore byer. For å besvare dette spørsmålet undersøkte Langeland utviklingen over to tiår i fire byer, som alle har et rykte om å være spesielt gode på å skape bærekraftig utvikling. Byene er Kristiansand (Norge), Aalborg (Danmark), Norwich (England) og Davis (California, USA).

Mer bilbruk
Anders Langeland har funnet at selv prisbelønnede byer ikke har maktet å snu utviklingen i retning av mer miljøvennlig transport. Bilavhengigheten, og dermed også bilbruken, øker i alle de fire byene, med den følge at også energiforbruket og utslippene av klimagasser øker. Arealplanleggingen er blitt brukt som et instrument for å støtte næringslivet og tiltrekke seg nye bedrifter i de tre europeiske byene.

Masse å lære
På den annen side har Davis, California maktet å kontrollere arealbruken i byen og hindret etableringer utenfor bygrensen. Sykling er opprettholdt som en viktig transportmåte i et land som ellers er fullstendig avhengig av bilen.
- Det er masse å lære fra Davis, ikke som en direkte overføring av erfaringer, men som en inspirasjon for å få til endring i de tre europeiske byene, De overordnede institusjonelle strukturer representerer en betydelig hindring for en mer bærekraftig areal- og transportutvikling i byene. For å oppnå en bærekraftig utvikling i byene anbefales at makt delegeres til byene og ikke minst til innbyggerne i byene, skriver Langeland.

Les Anders Langelands korte presentasjon av avhandlingen her