MENY

Angående oppslaget ”Høy strykprosent ved Universitetet i Stavanger”

NTB, Stavanger Aftenblad og Hugin har hatt oppslag om at ”I hele 53 emner strøk samtlige studenter på eksamen i vårsemesteret ved Universitetet i Stavanger”. Dette medfører ikke riktighet.

Feilen som begås kan illustreres med eksamen i emnet Matematiske metoder 2. Emnet tas av studenter fra mange studiespesialiseringer. Fra én av spesialiseringene var det oppmeldt én student til denne eksamen. Studenten strøk, og vedkommende utgjør ”samtlige studenter” i denne statistikken. Fordi dette emnet også tas av andre studenter, var det 290 som besto eksamen. Nesten alle ”53 emner” i oppslaget er beheftet med denne type feil.