MENY

Anja Dalgaard-Nielsen medlem av NATOs nye politiske strategigruppe

Anja Dalgaard-Nielsen fra det danske Forsvarsakademiet og professor II ved Universitetet i Stavanger er utnevnt som medlem i en ny strategisk gruppe som skal gi innspill til hvordan NATO kan styrke sin strategiske og politiske dimensjon.

Anja Dalgaard-Nielsen leder Institutt for Strategi ved det danske Forsvarsakademiet og ble utnevnt som medlem i NATOs nye «high level reflection group» av NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Gruppens totalt ti medlemmer skal komme med anbefalinger til hvordan NATOs politiske dimensjon kan styrkes.

Dalgaard-Nielsen har siden 2018 vært ansatt som professor II ved Universitetet i Stavanger (UiS), tilknyttet Beredskapsrådet for kunnskapssektoren og fagmiljøet innen risikostyring og samfunnssikkerhet. For tiden er hun i permisjon for å lede granskningsutvalget etter terrorangrepet i Bærum i august 2019. Denne rapporten blir etter planen levert i slutten av juni 2020.

Diffust trusselbilde

– NATO-alliansen står i dag overfor et diffust trusselbilde – et mer aggressivt Russland, terrorisme, hybride trusler og cybertrusler, irregulær massemigrasjon og et sterkere Kina, som utfordrer den vestlige verdensorden.

– Hvilke utfordringer er de viktigste, og hva skal NATO gjøre med dem? Her hersker det ikke enighet. Oppgaven for den nye strategigruppen blir å gi råd om hvordan NATO kan styrkes som politisk allianse. For å sette det på spissen skal fokus ikke være på hvilke militære kapasiteter, budsjetter og investeringer NATO skal ha, men på hvilket politisk formål alliansen skal tjene nå og i fremtiden, forklarer Anja Dalgaard-Nielsen.

Virtuelt oppstartsmøte

Gruppen skal utarbeide en rapport som skal presenteres i desember 2020. Innen få uker vil generalsekretær Jens Stoltenberg samle gruppen til et virtuelt oppstartsmøte.

– Det er et stort privilegium å få mulighet til å bidra til denne oppgaven. Jeg ser frem til en dialog hvor kunsten blir å finne en fellesnevner i perspektiver fra begge sider av Atlanteren – fra nordlige, sørlige, østlige, vestlige samt store og små NATO-land, sier Anja Dalgaard-Nielsen.

Bred ekspertise

Anja Dalgaard-Nielsens ekspertiseområder omfatter strategi, terrorbekjempelse, spesialoperasjoner, samfunnsmessig resiliens og sivilt-militært samarbeide.

Hun er tilknyttet Stanford University Center for International Security and Cooperation, og sitter i styret for Instituttet for fremtidsforskning i København. Hun har tidligere vært ansatt som avdelingssjef i det danske politiets etterretningstjeneste, og hun er forfatter av en rekke forskningsartikler og bøker, senest boken «Tryg i en terrortid – når vi forstår mere, bliver vi mindre bange» fra 2019, som er skrevet i samarbeid med Lotte Lund.

I 2017 mottok Anja Dalgaard-Nielsen Danmarks Radios Rosenkjærpris for fremragende forskningsformidling.
Anja Dalgaard-Nielsen har sin ph.d. fra det amerikanske Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies (SAIS).

 

Anja Dalgaard-Nielsen fra det danske Forsvarsakademiet og professor II ved UiS er utnevnt som medlem i en strategisk gruppe som skal komme med anbefalinger til hvordan NATOs politiske dimensjon kan styrkes.

Anja Dalgaard-Nielsen fra det danske Forsvarsakademiet og professor II ved UiS er utnevnt som medlem i en strategisk gruppe som skal komme med anbefalinger til hvordan NATOs politiske dimensjon kan styrkes.