MENY

Anna Aabø ny direktør i IRIS

Anna Aabø er ansatt som ny administrerende direktør i International Research Institute of Stavanger AS.

Styret i International Research Institute of Stavanger AS (IRIS) har ansatt Anna Aabø som administrerende direktør. Anna Aabø (52 år) kommer fra stillingen som direktør for IRIS sine forskningsaktiviteter innen petroleum, og har det siste halvåret vært konstituert som administrerende direktør.

Anna Aabø er utdannet i 1980 som cand. real. (matematikk) ved Universitetet i Bergen. Styreleder Terje Vareberg i IRIS sier at “Ved ansettelsen av Anna Aabø som administrerende direktør har IRIS fått en leder med bred industriell bakgrunn, blant annet fra FoU-miljøer, oljeselskap og industribedrifter. Anna Aabø har de siste tre årene ledet forskningsområdet Petroleum i IRIS med gode resultater.”

IRIS har en ambisiøs vekststrategi med fokus på følgende fire forretningsområder: Petroleum, Gassteknologi, Marint miljø og Samfunns- og næringsutvikling. Samarbeid og samhandling med Universitetet i Stavanger (UiS) er en forutsetning for denne veksten.

Martin Gjelsvik (57 år) er ansatt som viseadministrerende direktør, og kommer fra stillingen som forskningsleder innen IRIS sine aktiviteter knyttet til Samfunns- og næringsutvikling.

Martin Gjelsvik er utdannet dr. oecon. fra Handelshøyskolen i Bergen i 1998 og har lang erfaring fra finansvirksomhet og fra forskning.

Noen av de første sakene som viseadministrerende direktør skal arbeide med er å bygge opp forskningsområdet innovasjon regionalt og internasjonalt samt videreutvikle samarbeidet og samhandlingen med UiS, sier Anna Aabø.

Begge tiltrer sine nye stillinger med umiddelbar virkning.

Les mer om IRIS