MENY

Åpen dag ga mersmak

Nysgjerrige elever fra videregående, lærere, foreldre og andre interesserte, fikk svar på mange av sine spørsmål under en vellykket Åpen dag på UiS. Elevene Sigve Håland og Magnus Øgård Meisal syntes besøket ga mersmak.

- Vi har deltatt på forelesninger og fått et innblikk i hvordan det er å være student ved UiS. Vi har fått presentert ulike fag og fagfelt og fått en ny og bredere forståelse av hva som ligger i studiene, forteller Sigve Håland og Magnus Øgård Meisal fra Bryne videregående skole, som ville vite mer om fagområdene maskin og bygg. Begge syntes besøker på UiS fristet til gjentakelse.

Sykepleie populært
- På sykepleielaben var det et jevnt sig av elevgrupper hele dagen, forteller fagansvarlig Eli Bøe, som tror langt over 100 elever har fått med seg demonstrasjonene på labben.

Kjersti Finnesand og Janne Nevland, også de fra Bryne, besøkte sykepleielaben for å oppleve hvordan det er å være sykepleier.

- Det var interessant å se hva du må kunne i et sånt yrke. Vi vurderer både sykepleie, barnevern og lærerutdanning her ved UiS, forteller de to, som har bestemt seg for at de uansett vil jobbe med mennesker.

Data og bygg frister
- Hvor kan du jobbe med dette som fag? Hva kan du bruke studiet til? Betaler Hydro for bachelor-oppgaven dere gjør? Fire svært interesserte gutter fra Randaberg Videregående stilte flere spørsmål på laboratorievandringen på medisinsk teknisk lab og datagrafikk-laben.

Camilla Gjerde og Kristine Ianke tar forkurs til ingeniør dette studieåret. Under Åpen dag fikk også de svar på muligheter for videre karriere.

- Jeg kunne tenke meg å studere byggfag. På en dag som denne får vi en gylden sjanse til å finne ut mer om studiene og hvilke jobbmuligheter de gir, sier Ianke. Etter foredraget ”Et underjordisk eventyr” til Willy Fjeldskaar og Alejandro Escalona ble Gjerde mest nysgjerrig på faget petroleumsgeologi.

Positive tilbakemeldinger
Mer enn 1000 elever fra videregående skoler i Rogaland var påmeldt til Åpen dag. I tillegg var det mange elever fra andre skoler, lærere, rådgivere, UiS-ansatte, foreldre og andre som besøkte UiS. Over 500 deltok på omvisninger og mange av foredragene var godt besøkt.

- En gruppe elever fra Haugesund var på plass allerede før dørene åpnet og noen kom helt fra Oslo, forteller rådgiver Egil Svela, som har hatt koordineringsansvaret.

Han er svært godt fornøyd med besøket og gjennomføringen av Åpen dag, som ble arrangert for aller første gang.

- Det har vært en fantastisk dag. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger både fra besøkende og fra studenter og ansatte som har stått på stands. En stor takk til alle som har deltatt, både studenter, ansatte, drift, Statsbygg og SIS, sier Svela, som er glad for de mange positive tilbakemeldingene om at dette er noe som må gjentas.

Mer om Åpen dag

Tekst og foto: Karen Anne Okstad og Silje Stangeland