MENY

Åpen dag på Sørbø 17. september

Torsdag 17. september kl. 17.00 – 19.00 ønsker vi velkommen til åpen dag på utgravingsfeltet på Sørbø i Sandnes. Benytt sjansen til å se restene etter husene der folk bodde for 15-1600 år siden, og til å møte arkeologene i feltet.Gravrøyden fra Folkevandringstid undersøkes. Gravurnen med brente bein tas ut som et helt stykke og vil undersøkes nærmere på museets konserveringsavdeling. Fra venstre: Sigrid Alræk Dugstad, Harald Bugge Midthjell og Ida Marie Rein. Foto Hilde Fyllingen..

Etter fire måneder i feltet er arkeologene nå klare til å vise fram interessante funn. Et helt gårdsanlegg fra jernalderen er avdekket på Sørbø. I tillegg til hustuftene er det funnet gravrøyser, rester etter gamle steingjerder og stakketufter der høyet ble lagret. Flere rydningsrøyser vitner om at området var ryddet for stein, og at det var anlagt åkre.

- Hele høydedraget ser ut til å utgjøre et gårdsanlegg med minst to hus fra folkevandringstiden (ca 400-550 e.Kr.). Husene er av samme type som på Jernaldergarden på Ullandhaug; med steinvegger og en fegate eller geil ut fra det ene huset. Pottemakerne i Sandnes laget den gang en spesiell type leirkar som kalles spannformede kar, og dekorerte skår av slike kar er funnet på Sørbø, forteller prosjektleder Sigrid Dugstad. Hun lover en spennende innføring i hva som er avdekket i kulturlagene på Sørbø, for store og små.

Hvordan komme til feltet på Sørbø:  Kjør til Lundehaugen skole, parker på parkeringsplassen der, feltet ligger bak brakkeriggen.

Kontaktperson: Hilde Fyllingen tlf. 906 54 038 evt. Olle Hemdorff tilf. 916 87 641
Siri Pedersen tlf. 93 28 68 93