MENY

Åpen dag på to utgravinger - på samme dag!

Kom og se hvordan arkeologene arbeider og hva de har funnet! På onsdag 16. juni fra kl. 17.00-20.00 holdes det åpen publikumsdag på utgravingsfeltene på Jåsund og Myklebust på Sola.

På Myklebust og Jåsund, begge i Sola kommune, pågår det for tiden arkeologiske undersøkelser i regi av Arkeologisk museum. På åpen dag inviteres alle som er interessert i arkeologi og historie til å komme for å lære mer om hvordan arkeologiske undersøkelser foregår. Les mer om de to utgravingsfeltene på Sola.

Hvordan arbeider arkeologene?
Arkeologene som arbeider på feltet vil fortelle om hvordan de jobber, demonstrere utstyr og vise frem forhistoriske spor og gjenstander som er funnet på feltet.

Aktiviteter for barn
Barna får prøve seg som ekte arkeologer! På Myklebust kan barna være med å grave frem gjenstander i jorda og på Jåsund kan de ære å sortere og vaske frem gjenstander med sollemaskin.

Lam i kokegrop
På Myklebust serveres det smakeprøver på lam tilberedt  i kokegrop. Ved en arkeologisk utgraving blir det som regel funnet spor etter kokegroper, og her er det altså anledning til å smake på mat som er tilberedt i en slik en. Lammet blir svært mørt da det ligger i gropa fra 5 til 7 timer.

Hvordan komme dit
Utgravingsfeltene ligger med omlag 1 kilometers avstand, lett tilgjengelig like sør for Tanangerbroen. Avstanden mellom de feltene sykles på omlag fem minutter. Skilt vil vise vei til feltene fra Tanangerveien. Se kart for detaljer.

Kontaktinformasjon
Prosjektansvalig Myklebust Barbro Dahl, tlf. 900 63 749, barbro.dahl@uis.no
Prosjektansvarlig Jåsund Hilde Fyllingen, tlf. 488 95 631, hilde.fyllingen@uis.no