MENY

Åpen fagdag 2008

Forskning om alt mellom himmel og jord presenteres når UiS-forskerne inviterer alle interesserte til Åpen fagdag 26. november.

Det er syvende gang det inviteres til Åpen fagdag. Rundt 50 forskere fra UiS stiller opp for å formidle aktuell forskning fra sitt fagområde. Målgruppen er lærere fra ulike trinn og andre interesserte. Også i år er det stor variasjon med hensyn til tema og innfallsvinkler.

- Forelesningene spenner fra kroppsøving til sosial ulikhet i skolen og olje- og gassvirksomhet i Arktis. Målet er at alle skal finne noe av interesse, sier Tonje Irene Hansen, som er administrativ leder for Åpen fagdag. Prorektor Egil Gabrielsen har det faglige ansvaret.

Biologisk klokke og Mehren
Lurer du på hvordan den biologiske klokken tikker? Det vil Ingunn W. Jolma gi en innføring i. UiS har kinesiske journaliststudenter, men hva lærer de egentlig? Svaret får du på Ole Bjørn Rongens forelesning. Heming Gujord byr dessuten på en guidet tur gjennom Stein Mehrens tekstlandskap.

Noen av foredragene under Åpen fagdag retter seg spesielt mot lærere fra ulike trinn i vårt utdanningssystem. Men programmet inneholder også tilbud som vil være av interesse for andre yrkesgrupper, som for eksempel fra helsesektoren og industrien.

- Vi mener vi har tilbud for de fleste, sier Hansen.

Åpen fagdag er et viktig bidrag for å styrke kontakten mellom UiS og Rogaland, spesielt med tanke på etter- og videreutdanning.

Mer informasjon:

Katalog (pdf)