MENY

Åpen fagdag 2011

30. november 2011 arrangeres Åpen fagdag på Universitetet i Stavanger for tiende gang. Velkommen til en dag spekket med foredrag rettet mot ulike yrkesgrupper.

For Universitetet i Stavanger er det viktig å ha god kontakt med befolkningen i Rogaland. Åpen fagdag er ett bidrag i denne sammenhengen. Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle våre etter- og videreutdanningstilbud for ulike yrkesgrupper slik at vi kan bidra til å vedlikeholde og styrke kompetansen i regionen vår. Ta derfor gjerne kontakt med forslag om nye tema.

Det er tiende gang vi inviterer til Åpen fagdag, og som i tidligere år, inneholder programmet stor variasjon med hensyn til tema og innfallsvinkler. Vel 40 representanter fra vårt vitenskapelige personale stiller opp for å formidle aktuell kunnskap fra sitt fagområde.

Noen av foredragene under Åpen fagdag retter seg spesielt mot lærere fra ulike trinn i vårt utdanningssystem, men programmet inneholder også tema som vil være av interesse for andre yrkesgrupper. Vi tror vi har tilbud for de fleste.

Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger på årets program.
Send dine kommentarer til pluss@uis.no

Ha en god fagdag på UiS!

Ønsker du å få katalogen tilsendt hjem i postkassen? klikk her

Klikk her for fullt program (pdf)

Klikk her for timeplanen (pdf)