MENY

Åpen fagdag for 900 besøkende

Åpen fagdag samlet i år nærmere 900 tilhørere fordelt på rundt 50 forelesninger.

Professor Erik Skaugen, Institutt for petroleumsteknologi, er en gjenganger under Åpen fagdag og holdt i år to foredrag. Han hadde foredragene: ”Hva er muligheten for å skaffe nok energi og råstoff til å fortsette vår teknologiske levemåte også i fremtiden” og ”Ragnarokk og andre brysomme hendelser.”

De nærmere 50 tilhørere til foredragene fikk faglig påfyll fra en engasjert og humørfylt foreleser. Professor Erik Skaugen var den foreleseren som hadde flest tilhørere.

- Åpen fagdag er en god unnskyldning til å lage lystbetonte forelesninger, humret han. Det er en god avveksling fra den vanlige hverdagen.

For tilhørerne var det en smule beroligende å høre at det er ikke mangel på råstoffer i verden. Problemet er å omgjøre råstoffene og grunnstoffene til energi.

- Det er godt mulig at solenergi på lang sikt er det beste energialternativet, konkluderte han.

Tilhørerne til Skaugens foredrag var en blanding av studenter, lærere og pensjonister.

Universitetslektor Jarmund Veland, Senter for atferdsforskning, holdt foredraget ”Sosial ulikhet i skolen” for rundt 40 tilhørere.

Ny arena

- Åpen fagdag betyr at vi får en anledning til å nå ut på en annen arena, sier Jarmund Veland. Vi kan komme ut med vår fagkunnskap til en mer utradisjonell målgruppe. Det stiller krav til presentasjonen som må legges opp for å nå en bredere målgruppe med varierende grad av forkunnskaper.

- Utfordringen er at vi møter tilhørere som vi ikke vet hvem er. Det gjør også at vi får spørsmål som vi ikke får til daglig, oppsummerer Jarmund Veland.