MENY

Åpen forelesning om bærekraftig energiforsyning i EU

Mandag 22. mars blir det gjesteforelesning for alle interesserte med Paal Frisvold som en av innlederne. Tema: Nøkkelen til bærekraftig energiforsyning: Kan EU levere?

Paal Frisvold vil presentere EUs miljøpolitikk og hvilke muligheter Norge har for å påvirke og følge opp denne uten å være medlem av EU.

Frisvold er en av Norges mest kunnskapsrike når det gjelder miljøpolitikken i Europa, med mange års fartstid i Bellona og fast bopel i Brussel. Han er for tiden leder av Europabevegelsen i Norge og siteres i nasjonale media flere ganger i uka.

Oluf Langhelle vil presentere karbonfangst som teknologi og politisk strategi og drøfte de miljøpolitiske sidene ved denne metoden sammenlignet med andre virkemidler for å redusere utslippene av CO2.

Langhelle er en av Norges ledende samfunnsforskere innen bærekraftig utvikling. Sammen med James Meadowcroft nylig utgitt boka ”Caching the Carbon: The Politics and Policy of Carbon Capture and Storage”. Paal Frisvold er en av bidragsyterne til denne boka.

Møteleder er Thomas Laudal.

Dato: 22. mars 2010
Tid: 14:15 - 16:00
Sted: Kjølv Egelands hus, E 354 (Inngang vest)