MENY

Åpent foredrag: Hermeneutikk og leseopplæring

Åpent foredrag v/ Professor Finn Egil Tønnessen, tirsdag 22. september. Hermeneutikk er læren om tolking - ikke bare av tekster, men av alt fra sanseinntrykk til menneskets eksistens. Hittil er hermeneutikken brukt lite innen lese- og dysleksiforskningen. Hva innebærer den hermeneutiske metoden og hvordan kan vi bruke den innen forskning og undervisning?

Velkomment til åpent foredrag tirsdag 22. september kl 12.15–13.30, rom U205, Hagbard Lines Hus, Universitetet i Stavanger.

Foredraget bygger på en analyse av lese- og dysleksiforskningens historie og på tanker om hva lesing er. Disse er presentert i Tønnessens nye bok "Can we read letters. Reflections on fundamental issues in reading and dyslexia research", Sense Publishers , 2015. Hele boka kan lastes ned fritt som open access: http://tinyurl.com/l9yr6w6)

Dette er det tredje foredraget i en rekke på tre, og kommer etter Hva er metakognisjon (2. Juni 2015) og Trenger vi egentlig dysleksibegrepet? (8.sept 2015). 

Velkommen til alle interesserte! 

Finn Egil Tønnesen