MENY

Åpent møte om partikkelterapi som behandlingsform for kreft

Partikkelterapi som kreftbehandlingsform er tema på et åpent møte i regi av Norges Tekniske Vitenskapsakademi onsdag 23. september.

Helse og omsorgsdepartementet ba i oktober 2012 Helse Vest om å planlegge for et norsk senter for partikkelterapi. Første prosjektrapport ble ferdig i juni 2013. Politiske signaler peker i retning av å etablere tre til fire regionale protonsentre. Prosjektet er videreutviklet i en nasjonal Idefaserapport for regionale sentre for protonterapi som ble ferdig i november 2014. Denne rapporten er i disse dager er til kvalitetssikring av Sykehusbygg HF med rådgivere fra Ernst & Young.

Kjell Ivar Dybvik, sjefsfysiker ved Stavanger UniversitetssjukehusI foredraget vil i et foredrag i det gis et innblikk i ha som er likheter, forskjeller og utfordringer sammenlignet med dagens behandlingsalternativer ved strålebehandling av kreft.

Tittelen på foredraget er "Partikkelterapi – en lovende behandlingsform for kreft?"

Møtet finner sted onsdag 23. september 2015 kl. 18:00 og holdes på Arkeologisk museum, Peder Klows gt 30.

Møtet arrangeres av Norges Tekniske Vitenskapsakademi, NTVA