MENY

Åpent møte om religion og utdanning

Alle som er interessert i religionsundervisning og KRL-fag i skolen, kan ha glede av et åpent møte om religion og utdanning i Europa fredag 30. mai i Arne Rettedals hus kl. 13.00

Arrangør er forskergruppa REDCo, som består av erfarne forskere fra ni forskjellige europeiske universitet. Førsteamanuensis Geir Skeie fra Universitetet i Stavanger er en av prosjektlederne.
– Religion blir brukt forskjellig i skolen rundt omkring i Europa, sier Skeie og påpeker at forskningsprosjektet blant annet skal se på hvilket potensial religiøs dialog i utdanningen kan ha for å fremme en fredelig sameksistens mellom folk i Europa.

Geir Skeie vil blant annet holde et foredrag om interaksjonen i klasserommene når det står religion på timeplanen, og Pille Valk fra universitetet i Tartu i Estland skal snakke om unge europeeres syn på religionsfaget i skolen. Ina ter Avest og Anna van der Want fra Free University of Amsterdam skal snakke om lærerens rolle i religionsundervisningen. I tillegg til foredrag av forskerne i REDCo vil også Ingvill Thorson Plesner fra Norsk senter for menneskerettigheter og Oddbjørn Leirvik ved Universitetet i Oslo bidra på møtet, sammen med Bjørn Gjefsen fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

Det åpne møtet foregår på engelsk.

Les mer om REDCo